"advanced course" - Svensk översättning

EN

"advanced course" på svenska

EN

advanced course {substantiv}

volume_up
advanced course

Användningsexempel för "advanced course" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe House will recall that advanced techniques were of course employed in the preparation of those attacks.
Som parlamentet vet användes givetvis avancerad teknik för att förbereda dessa attacker.
English

This course is an advanced course into creativity and product innovation, the course focus on exploring different views of creativity and innovation.

Kursen är en avancerad kurs i kreativitet och produktutveckling, Kursen fokuserar på att utforska olika syn på kreativitet och innovation. ¨

EnglishWork on possible sanctions is less advanced and, of course, any EU action must take into account individual Member States' tax policies.
Arbetet med möjliga sanktioner är inte lika långt framskridet och naturligtvis måste man i samband med alla EU-åtgärder ta hänsyn till skattepolitiken i de enskilda medlemsstaterna.