"adults only" - Svensk översättning

EN

"adults only" på svenska

EN

adults only {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "adults only" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are not luxury goods that are only relevant to a particular gender or only to adults.
De är inte lyxprodukter som bara är intressanta för ett visst kön eller bara för vuxna.
EnglishBy 2060, there will be only two adults of working age for every one person over the age of 65.
År 2060 kommer det bara att gå två vuxna i arbetsför ålder på varje person över 65.
EnglishWhat we need is dietary advice and education, not only for adults, but, in particular, for children, and this is becoming increasingly important.
Vi behöver kostråd och utbildning, inte bara för vuxna utan framför allt för barn, och detta blir allt viktigare.
EnglishWe will demand that this system be applied only to adults, because minors require other legal provisions if they are not accompanied.
Vi kommer att kräva att systemet enbart tillämpas på myndiga, för de minderåriga krävs andra förordnanden så länge de inte är åtföljda.
EnglishWe now have interactive markets, and very young children - not only young adults - spend a large portion of their time online, sometimes even more than in front of the television.
Nu finns det interaktiva marknader, och både unga vuxna och väldigt små barn tillbringar mycket tid online, ibland mer än framför TV:n.
EnglishModerate consumption of fermented drinks such as wine or beer by healthy adults is not only unharmful but even good for one's health and can form part of a balanced diet.
Måttlig konsumtion av jästa drycker som vin eller öl av friska vuxna är inte bara oskadlig utan bra för hälsan och kan ingå i en balanserad kost.
EnglishFrequently, products used for the youngest children are the same as those prescribed for adults, with only the dose reduced – and with consequences that are sometimes catastrophic.
Ofta är de läkemedel som används för de yngsta barnen samma som ordineras till vuxna, med endast reducerad dos – och ibland med katastrofala konsekvenser.
EnglishIt is important here to stress that medicinal products used in adults should only be subject to investigation for their use in children where this is reasonable and necessary.
Det är här viktigt att betona att läkemedel som används för vuxna endast då det är rimligt och nödvändigt bör bli föremål för undersökning av om de kan användas för barn.

Liknande översättningar för "adults only" på svenska

adults substantiv
Swedish
only adverb
only konjunktion
only adjektiv
not only adverb
Swedish
if only
Swedish