"adulthood" - Svensk översättning

EN

"adulthood" på svenska

volume_up
adulthood {substantiv}
EN

adulthood {substantiv}

volume_up
Drinking behaviour, which occurs during youth, can lead to similar patterns in adulthood.
De alkoholvanor som förvärvas i unga år kan bestå upp i mogen ålder.
If the European Union is to play a real role of any significance in the world, it should stop appearing to be a purely economic alliance and grow into political adulthood.
Om Europeiska unionen skall spela en riktig roll av någon betydelse i världen borde den sluta uppträda som en rent ekonomisk allians och växa in i en politiskt mogen ålder.

Användningsexempel för "adulthood" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishViolence affects women at various times of life, from childhood to adulthood.
Våldet påverkar kvinnor vid olika tidpunkter i livet, från barndomen till vuxenlivet.
EnglishToday, young Europeans are coming to adulthood who never knew a divided Europe.
I dag växer unga européer som aldrig har upplevt ett delat Europa upp.
EnglishChildren don’t go to school to prepare for adulthood through hard work.
Barn går inte till skolan för att med hårt arbete förbereda sig att bli vuxna.
EnglishChildren who learn to like fruit at school will carry on eating fruit into adulthood.
Barn som lär sig att tycka om frukt i skolan kommer att fortsätta att äta frukt som vuxna.
EnglishDrinking behaviour, which occurs during youth, can lead to similar patterns in adulthood.
De alkoholvanor som förvärvas i unga år kan bestå upp i mogen ålder.
EnglishMoving away from home, taking responsibility and begin to study is a good way of approaching adulthood.
Att flytta hemifrån, ta eget ansvar och börja studera är en bra övergång till vuxenlivet.
EnglishYou must look on us as an adult partner, even if the Treaty does not yet formally recognise our adulthood.
Ni måste betrakta oss som en vuxen partner, även om fördraget ännu inte anger det i den formen.
EnglishMore than a third of its personnel proudly and voluntarily sign up before they reach adulthood.
Mer än en tredjedel av de berörda personerna går stolta och frivilligt med i armén innan de når vuxen ålder.
EnglishIt is a fact that no biometric characteristic stays the same from childhood to adulthood except one: DNA finger-printing.
Inga biometriska kännetecken är desamma från att man är barn tills man blir vuxen, utom ett: DNA-fingeravtryck.
EnglishThe European Parliament's proposals are based on healthy eating, physical activity and treatment from childhood and throughout adulthood.
Europaparlamentets förslag utgår från hälsosam kosthållning, motion samt behandling från barndomen och under hela vuxenlivet.
EnglishAs childhood obesity is also strongly linked to obesity in adulthood, the best time to address the problem is early in life.
Eftersom det dessutom finns starka samband mellan barnfetma och fetma i vuxen ålder, är den bästa tiden att åtgärda problemet tidigt i livet.
EnglishTo rush into amending a treaty which has not yet reached adulthood might be tantamount to throwing out the baby with the bathwater.
Ett omedelbart frampressande av en reform, från ett fördrag som ännu inte mognat, kan bli detsamma som att döda spädbarnet i sin linda.
EnglishMoreover, before reaching adulthood, women are young girls, and violence against a young girl will prevent her from enjoying life forever.
För övrigt är kvinnor flickor innan de når vuxen ålder, och en flicka som blivit utsatt för våld kommer aldrig att kunna njuta av livet på samma sätt.
EnglishTowards the front of the brain is the place in which all of the more complex thought, decision making -- it's the last to mature in late adulthood.
I den främre delen av hjärnan hanteras mer komplexa tankar och beslutsfattning – det är också delen som utvecklas sist, sent i ens vuxna liv.
EnglishThe data in the report speaks of one woman in four experiencing physical violence in adulthood, with more than 10% of women becoming victims of sexual violence.
Uppgifterna i betänkandet visar att en kvinna av fyra upplever fysiskt våld som vuxen och mer än 10 procent av alla kvinnor utsätts för sexuellt våld.
EnglishI am thinking of the young man with a promising future whose life is suddenly turned upside down when, on reaching adulthood, he proves to be schizophrenic.
Jag tänker på den unge man med lovande framtidsutsikter vars liv plötsligt slogs i spillror när han på tröskeln till vuxenvärlden visade sig vara schizofren.
EnglishThe aim of the 'Youth in Action' programme is to inspire a feeling of active European citizenship, solidarity and tolerance among Europeans, from adolescence to adulthood.
Syftet med programmet Aktiv ungdom är att ge européerna en känsla av aktivt europeiskt medborgarskap, solidaritet och tolerans, från ungdomsåren till vuxen ålder.
EnglishWith regard to the teaching of languages, both at school and in adulthood, I maintain, among many other aspects, that education in the mother tongue is fundamental to all other teaching.
När det gäller språkundervisning, både för skolbarn och vuxna, vidhåller jag att undervisning i modersmålet är grundläggande för all annan undervisning.
EnglishIf the European Union is to play a real role of any significance in the world, it should stop appearing to be a purely economic alliance and grow into political adulthood.
Om Europeiska unionen skall spela en riktig roll av någon betydelse i världen borde den sluta uppträda som en rent ekonomisk allians och växa in i en politiskt mogen ålder.
EnglishI would like to reiterate that one of the amendments proposes we recognise that adulthood begins at the age of 18, and that those under the age of 18 must be considered to be children.
Jag vill påminna om att ett av ändringsförslagen innebär att vi skall erkänna att vuxengränsen går vid 18 år och att personer under 18 skall betraktas som barn.

Synonymer (engelska) till "adulthood":

adulthood
English