"adultery" - Svensk översättning

EN

"adultery" på svenska

volume_up
adultery {substantiv}
EN

adultery {substantiv}

volume_up
It is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
Det är ofattbart att en kvinna som anklagas för äktenskapsbrott fortfarande kan stenas.
In Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
I Iran tillämpas dödsstraff för bl.a. hädelse, apostasi, äktenskapsbrott och prostitution.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Användningsexempel för "adultery" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
Inte i något av dessa fall har de män som varit inblandade i äktenskapsbrottet straffats.
EnglishFor instance, women are stoned for committing adultery and condemned to death for apostasy.
Kvinnorna stenas på grund av otrohet och döms till döden på grund av apostasi.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
Det är ofattbart att en kvinna som anklagas för äktenskapsbrott fortfarande kan stenas.
EnglishFor instance, women are stoned for committing adultery and condemned to death for apostasy.
Kvinnorna stenas på grund av otrohet och döms till döden för apostasi.
EnglishIn Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
I Iran tillämpas dödsstraff för bl.a. hädelse, apostasi, äktenskapsbrott och prostitution.
EnglishBoth women had been found guilty of adultery by a criminal court in Managil province, Gezira state.
Båda kvinnorna hade befunnits skyldiga till äktenskapsbrott av brottmålsdomstolen i Managilprovinsen, i staten Gezira.
EnglishHowever, as the resolution points out, it is worrying that there is new legislation seeking to retain it for adultery.
Som det står i resolutionen är det dock oroande att man i ny lagstiftning vill behålla stening som straff för otrohet.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can be stoned as in biblical times; we cannot condone the amputation of young criminals.
Parlamentet har vid många tillfällen kraftfullt kritiserat dessa omänskliga bestraffningar och dödsstraffet.
English' Thou shalt not commit adultery.
EnglishWe also note that often, the death penalty is carried out by stoning for crimes as minor as allegations of adultery and apostasy.
Vi kan också konstatera att dödsstraffet ofta verkställs genom stening för brott som är så lindriga som otrohet och gudsförnekelse.
EnglishShe was accused and convicted of adultery in breach of Islamic law, but was in fact the victim of rape by three men.
Hon anklagades och dömdes för att brutit mot islamisk lag och för att ha begått äktenskapsbrott, när hon i själva verket hade våldtagits av tre män.
EnglishIt seems incredible that today, in the year 2000, in a world which is globally interconnected, women are being sentenced to death for adultery.
Det verkar otroligt att man i dag, år 2000, i en globalt sammanbunden värld, kan döma kvinnor till döden för äktenskapsbrott.
EnglishPlease believe me that we felt moved and indignant while watching the proceedings against Amina Lawal and Safya Hussaini, accused of adultery.
Vi blev verkligen berörda och indignerade när vi såg rättegången mot Amina Lawal och Safya Hussaini, som anklagades för äktenskapsbrott.
EnglishPlease believe me that we felt moved and indignant while watching the proceedings against Amina Lawal and Safya Hussaini, accused of adultery.
Ni såg till att lagen segrade och krävde att man respekterade konstitutionen och de internationella fördrag som Nigeria har undertecknat.
EnglishTwenty years ago a British TV documentary similarly recounted a story of a Saudi princess who was publicly executed for adultery.
För tjugo år sedan sändes en brittisk tv-dokumentär om ett liknande fall där en saudisk prinsessa avrättades offentligt efter att ha dömts för otrohet.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can be stoned as in biblical times; we cannot condone the amputation of young criminals.
Det är ofattbart att en kvinna som anklagas för äktenskapsbrott kan stenas som i biblisk tid. Vi kan inte tolerera att unga brottslingar amputeras.
EnglishSixty-two states apply the death penalty, sometimes for non-violent crimes such as adultery, tax evasion, prostitution or homosexuality.
Sextiotvå stater använder dödsstraffet, ibland för andra brott än våldsbrott, till exempel äktenskapsbrott, skatteflykt, prostitution eller homosexualitet.
EnglishFurthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Vidare hörde jag nyligen att Afghanistan inte har några planer på att upphäva sharia-strafflagstiftningen, som omfattar stening till döds för äktenskapsbrott.
EnglishNevertheless, in Nigeria we have the terrible spectacle of women being executed for simple adultery by a barbarically slow and painful method.
I Nigeria har vi dock den fruktansvärda tragedin med kvinnor som avrättas genom en barbariskt långsam och plågsam metod enbart för att ha begått äktenskapsbrott.
EnglishIn addition, there is a cruel criminal code which provides for flogging, amputation and death for adultery and acts against the Republic and Islam.
Man har dessutom en grym strafflag, som kan utdöma prygel, amputering och avrättning för äktenskapsbrott och för handlingar riktade mot republiken och mot islam.

Synonymer (engelska) till "adultery":

adultery