"adult-like" - Svensk översättning

EN

"adult-like" på svenska

EN

adult-like {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "adult-like" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat will the adult population be like in a few years' time?
Hur kommer vuxenbefolkningen att se ut om några år?
EnglishThe applicant states are adult Europeans like us.
Ansökarländerna är vuxna européer precis som vi.
EnglishUkraine is not a small child, it is a thoroughly self-confident, important and adult country, and I believe that we can very well demand of this country that it should also behave like an adult.
Ukraina är inte ett litet barn, det är ett i alla avseenden självsäkert, viktigt och vuxet land, och jag anser att vi mycket väl kan kräva att det också beter sig som ett sådant.
EnglishUkraine is not a small child, it is a thoroughly self-confident, important and adult country, and I believe that we can very well demand of this country that it should also behave like an adult.
Trots upprepade klagomål från individer och politiska grupper är de centrala och lokala myndigheterna ovilliga att vidta faktiska åtgärder för att lösa situationen och ställa de ansvariga till svars.

Liknande översättningar för "adult-like" på svenska

adult adjektiv
adult substantiv
like adjektiv
like preposition
like adverb
like konjunktion