"adr" - Svensk översättning


Visar resultat för "ADR ". "adr" finns tyvärr inte i lexikonet.
EN

"adr" på svenska

volume_up
ADR  {substantiv} [förkortning]
SV

"adr." på engelska

volume_up
adr. {utr.} [förkortning]
EN
EN

ADR  {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "american depositary receipt", finans, amerikansk engelska
SV

adr. {utrum} [förkortning]

volume_up
1. "adress"

Användningsexempel för "adr" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBusiness would favour ADR mechanisms.
Företagen förespråkar alternativa tvistlösningsmetoder.
EnglishNo notified ADR bodies
EnglishADR is a valuable way to access justice providing services and remedies which are appropriate to the cost of the item.
Alternativ tvistlösning är ett bra sätt att få tillgång till rättsskipande tjänster och gottgörelse som står i rimlig proportion till kostnaden för föremålet.
EnglishIt is also important that consumers have sufficient information and legal redress, either through the law courts or through ADR systems.
Det är också viktigt att konsumenterna har tillgång till tillräcklig information och rättslig prövning, antingen genom domstolar eller genom system för alternativ tvistlösning.
EnglishI should like to emphasise that to date only eight of the 27 Member States have simultaneously accepted all three international acts, namely the ADR, RID and ADN.
Jag vill betona att endast åtta av de 27 medlemsstaterna hittills samtidigt har godkänt alla tre internationella rättsakter, nämligen ADR, RID och ADN.
EnglishI believe the committee's most fundamental contribution to this debate will be the introduction of the reference of such B to C disputes to ADR or EDR.
Jag tror att utskottets mest avgörande bidrag till debatten blir att sådana tvister mellan företag och konsumenter skall börja hänskjutas till det alternativa tvistlösningssystemet.
EnglishI believe the committee' s most fundamental contribution to this debate will be the introduction of the reference of such B to C disputes to ADR or EDR.
Jag tror att utskottets mest avgörande bidrag till debatten blir att sådana tvister mellan företag och konsumenter skall börja hänskjutas till det alternativa tvistlösningssystemet.
EnglishWe would like to have seen more emphasis on ADR forms of redress, particularly in the on-line world which is something we, as a committee, have long supported.
Vi skulle ha velat se att alternativa tvistlösningssystem hade betonats i högre grad, särskilt i Internet-världen, något som vi i utskottet länge har ställt oss positiva till.
EnglishThe RID Directive and the ADR Directive deal with rail and road respectively, with the transport of dangerous goods by inland waterways covered by the annexes to these two directives.
RID-direktivet och ADR-direktivet gäller transport på järnväg respektive väg, och transport av farligt gods på inre vattenvägar regleras i bilagorna till dessa två direktiv.

"adrenal gland" på svenska

adrenal gland
Swedish
  • binjurarna
  • binjure
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.