"adopt a plan" - Svensk översättning

EN

"adopt a plan" på svenska

EN

adopt a plan [exempel]

volume_up
adopt a plan
At the foreign ministers' meeting next week, the EU will adopt a plan to strengthen our engagement in Afghanistan and Pakistan.
Vid utrikesministermötet nästa vecka kommer EU att anta en plan för att stärka insatserna i Afghanistan och Pakistan.
The Commission and Parliament have, it must be said, managed to adopt a plan to support the activities affected, albeit with a few weaknesses and shortcomings, which are now being corrected.
Det skall sägas att kommissionen och parlamentet har lyckats anta en plan för att stödja den berörda verksamheten, även om denna har några svagheter och brister som nu åtgärdas.

Användningsexempel för "adopt a plan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe know that the Council, which can no longer put its head in the sand, must take action and adopt this plan.
Vi vet att rådet, som inte längre kan stoppa huvudet i sanden, måste agera och anta denna plan.
EnglishSecondly, we need to adopt a plan for economic renewal.
Tillsättningen av diverse befattningar är bara början.
EnglishAt the foreign ministers' meeting next week, the EU will adopt a plan to strengthen our engagement in Afghanistan and Pakistan.
Vid utrikesministermötet nästa vecka kommer EU att anta en plan för att stärka insatserna i Afghanistan och Pakistan.
EnglishThen we have to have a conference that will adopt this plan and start the process leading up to the final ban on these weapons.
Därefter måste vi ha en konferens som antar denna plan och inleda den process som leder fram till ett slutgiltigt förbud mot dessa vapen.
EnglishIt is imperative that the EU adopt this plan to support nanoscience development, education and vocation within the Member States.
Det är absolut nödvändigt att EU antar denna plan för att stödja utveckling, utbildning och yrken inom nanovetenskap i medlemsstaterna.
EnglishI hope, however, that the Council will adopt a plan to support energy interconnections between countries so that a future gas crisis will be mitigated in its effects.
Jag hoppas ändå att rådet antar en stödplan för sammankopplingar av medlemsstaternas energinät, så att en framtida gaskris inte får lika allvarliga följder.
EnglishThe Commission and Parliament have, it must be said, managed to adopt a plan to support the activities affected, albeit with a few weaknesses and shortcomings, which are now being corrected.
Det skall sägas att kommissionen och parlamentet har lyckats anta en plan för att stödja den berörda verksamheten, även om denna har några svagheter och brister som nu åtgärdas.
EnglishThe Commission and Parliament have, it must be said, managed to adopt a plan to support the activities affected, albeit with a few weaknesses and shortcomings, which are now being corrected.
Vi stöder Rosa Miguélez Ramos-betänkandet och har bara lovord för föredragandens arbete och de initiativ hon har tagit, vilka otvivelaktigt ligger bakom de ändringar som görs i förslaget.

Liknande översättningar för "adopt a plan" på svenska

plan substantiv
a artikel