EN

ado {substantiv}

volume_up
Mr President, I really think this is much ado about very little.
Jag anser verkligen att detta är mycket väsen för ingenting.
Mr President, in a way one might say this issue represents much ado about nothing.
Man kan säga att denna fråga på sätt och vis representerar mycket väsen för ingenting.
Therein lies my second point: much ado about nothing.
Detta är min andra poäng: mycket väsen för ingenting.

Användningsexempel för "ado" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can select between Adabas, dBase, Text, ODBC, JDBC, ADO, and spreadsheet.
Du kan välja mellan typerna Adabas, dBase, Text, ODBC, JDBC, ADO, tabelldokument.
EnglishSo without further ado we move on to Question No 6 by Brian Crowley (H-0714/98)
Vi övergår nu utan vidare diskussion till fråga nr 6 från Brian Crowley (H-0714/98):
EnglishI would have liked to simply approve the common position without further ado.
Jag hade också gärna röstat för den gemensamma ståndpunkten utan kommentarer.
EnglishMr President, I really think this is much ado about very little.
Herr ordförande! Jag anser verkligen att detta är mycket väsen för ingenting.
EnglishAnyway, without further ado, let us turn to the matter in hand.
Hur det än är med den saken, låt oss nu genast övergå till föreliggande fråga.
EnglishI would therefore propose without further ado that the vote could take place on Wednesday.
Därför hemställer jag redan nu att omröstningen kan äga rum på onsdag.
EnglishMr President, in a way one might say this issue represents much ado about nothing.
Herr ordförande! Man kan säga att denna fråga på sätt och vis representerar mycket väsen för ingenting.
EnglishWithout further ado I will give the floor to the President of the Commission, Mr Prodi.
Jag ger genast ordet till Prodi, kommissionens ordförande.
EnglishI would therefore propose without further ado that the vote could take place on Wednesday.
Det är så att vi skulle behöva ytterligare konsultationer.
EnglishIn this connection I believe we can agree to this proposal with a large majority without more ado.
Jag anser i detta sammanhang att vi utan vidare kan godkänna detta förslag med en bred majoritet.
EnglishI can say, without further ado, I endorse the observations of Mr Van Velzen and Mrs Guinebertière.
Jag ansluter mig för att hålla mig kort till van Velzens synpunkter och även till Guinebertières.
EnglishIt would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Det skulle därför vara inkonsekvent med våra tidigare ståndpunkter att utan vidare godkänna avtalen.
EnglishWithout further ado, I should like to turn to the first of these.
Jag vill gärna till att börja med gå in på den första.
EnglishTherein lies my second point: much ado about nothing.
Detta är min andra poäng: mycket väsen för ingenting.
EnglishYou see, Commissioner, Parliament is able to accept and commend proposals from yourself without more ado.
Som kommissionsledamoten märker kan Europaparlamentet utan vidare godta och berömma förslag från kommissionen.
EnglishSo without further ado, would you like to hear it?
Så, för att komma till sak, vill ni höra hur den låter?
EnglishThen it will be possible without more ado to set ourselves new objectives and reach out towards new horizons.
Det blir då möjligt för oss att utan större svårigheter ställa upp nya mål och sträcka oss mot nya horisonter.
EnglishThe question came up: should someone who has held a senior post be transferred to a job in the public sector elsewhere without any further ado?
Jag vill säga en sak till som inte tillhör dagordningen, men jag vill ändå ta upp det.
EnglishThe expression ‘Much ado about nothing’ is quite a good description of this controversial directive.
I mitt land finns ett uttryck som säger ”mycket skrik för lite ull”. Det är en ganska god beskrivning av detta omtalade direktiv.
EnglishI am in favour of this approach and as such, would like to ask you to adopt Mrs Stauner's report without any further ado.
Jag stöder det här tillvägagångssättet och jag uppmanar er att anta betänkandet av Stauner i oavkortat skick.

"adolescent girl" på svenska

adolescent girl
Swedish
  • tonåring flicka
  • ung flicka
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"adopt the guideline" på svenska

adopt the guideline
Swedish
  • anta riktlinjen
Mera chevron_right

"adorable girl" på svenska

adorable girl
Swedish
  • bedårande flicka
  • förtjusande flicka
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "ado":

ado