"admittance" - Svensk översättning

EN

"admittance" på svenska

volume_up
admittance {substantiv}
SV
EN

admittance {substantiv}

volume_up
admittance (även: access, approach)
In 2001 a Member State succeeded in gaining admittance to the eurozone by using false data.
År 2001 skaffade sig en medlemsstat tillträde till eurozonen med felaktiga uppgifter.
The Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
Kommissionen beklagar även att anmälda och registrerade observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet, vägrats tillträde.

Användningsexempel för "admittance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat political conclusions does the Council intend to draw from Burma's admittance to ASEAN?
Vilka politiska slutsatser ämnar rådet dra av det, att Burma blivit medlem i ASEAN?
EnglishIn 2001 a Member State succeeded in gaining admittance to the eurozone by using false data.
År 2001 skaffade sig en medlemsstat tillträde till eurozonen med felaktiga uppgifter.
English(The President revoked the speaker's admittance to the floor.)
(Talmannen avslog talarens begäran om ytterligare talartid.)
EnglishThe nations of central and eastern Europe applying for admittance to the EU also have significant agricultural production.
De länder i Central- och Östeuropa som har ansökt om medlemskap i EU har också en stor jordbruksproduktion.
EnglishWe will vote against the admittance of any ACP ambassador if, for example, he displaces freely elected African delegates.
Vi kommer att rösta mot att man släpper in alla AVS-ambassadörer, om de till exempel tränger bort fritt valda afrikanska ledamöter.
EnglishThe Commission also deplores the non-admittance of the announced and registered OSCE and EU observers, including Members of the European Parliament.
Kommissionen beklagar även att anmälda och registrerade observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet, vägrats tillträde.
EnglishFor this reason, in its negotiations with the Swiss, the Commission should work towards balancing these charges and securing the admittance of 40 tonne lorries.
Kommissionen borde därför vid sina förhandlingar med Schweiz verka för att avgifterna jämnas ut och även att man tillåter lastbilar på 40 ton.
EnglishBefore being able to think about the possible admittance of Bulgaria and Romania to the Schengen area, special and detailed plans must be drawn up to contain migratory pressures.
Innan vi kan fundera på att tillåta Bulgarien och Rumänien inträde i Schengenområdet måste vi fastställa specifika och detaljerade planer som gäller invandringstrycket.

Synonymer (engelska) till "admittance":

admittance