EN

admiring {gerundium}

volume_up
admiring
Han beundrar bara formen på din skalle.
That is why we shall be voting against the Byzantine route, while admiring the "emperor" you could have been.
Det är anledningen till att vi kommer att rösta emot den bysantinska vägen, samtidigt som vi beundrar den Basileios som ni skulle ha kunnat vara.
I have nothing at all against the railways; on the contrary, I greatly enjoy sitting in the buffet car, having a beer and admiring the landscape as it flits past.
Jag har alls inget emot järnvägar, tvärtom, jag njuter mycket av att sitta i restaurangvagnen och dricka en öl medan jag beundrar förbirusande landskap.

Användningsexempel för "admiring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a result, I am prevented from admiring the landscape, and that is not acceptable.
Resultatet är att jag hindras från att njuta av landskapet, och det är inte acceptabelt.
EnglishI join with the Commissioner in admiring the actions taken by the European Central Bank.
(EN) Jag delar kommissionsledamotens beundran för Europeiska centralbankens insatser.
EnglishAs a result, I am prevented from admiring the landscape, and that is not acceptable.
Tysklands regering och Europeiska unionen stöder faktiskt dessa meningslösa monster som går med förlust.
EnglishEven your enemy was admiring that car.
EnglishI should like to pay an admiring and affectionate tribute in this House to the nations and citizens of these countries.
Jag vill ge ett beundrande och känslosamt erkännande här i parlamentet till nationerna och till medborgarna i dessa länder.
EnglishJust admiring the shape of your skull.
EnglishMr President, a few days ago, I was on Lake Como, admiring the beauty of this wonderful Italian lake from a boat.
För några dagar sedan var jag vid Como-sjön. Jag kunde beundra skönheten hos denna mycket vackra sjö som vi har i Italien från en båt.
EnglishThat is why we shall be voting against the Byzantine route, while admiring the "emperor" you could have been.
Det är anledningen till att vi kommer att rösta emot den bysantinska vägen, samtidigt som vi beundrar den Basileios som ni skulle ha kunnat vara.
English   I have to start by admiring the Commission's capacity to answer detailed and difficult questions on SMEs in Greece.
   – Jag måste börja med att beundra kommissionens förmåga att ge svar på detaljerade och svåra frågor om små och medelstora företag i Grekland.
EnglishI was in the Rocky Mountain Institute in a snow storm, with very little heating equipment in use and looking at and admiring the banana trees.
Jag var på Rocky Mountain-institutet i snöstorm, där man använde sig av en mycket lätt värmeutrustning, och beundrade bananträden.
EnglishI will end by saying that the Commission joins with you in admiring the work of the Committee on Petition’s secretariat.
Jag ska avsluta med att säga att kommissionen, liksom Europaparlamentet, uppskattar det arbete som sekretariatet vid utskottet för framställningar har gjort.
EnglishI will end by saying that the Commission joins with you in admiring the work of the Committee on Petition’ s secretariat.
Jag ska avsluta med att säga att kommissionen, liksom Europaparlamentet, uppskattar det arbete som sekretariatet vid utskottet för framställningar har gjort.
EnglishWe have been admiring onlookers at the way the Georgian people have striven to build a liberal democracy, a strong civil society and free elections.
Vi har betraktat det georgiska folkets kamp för att bygga upp en liberal demokrati, ett starkt civilsamhälle och fria val med beundran.
EnglishI have nothing at all against the railways; on the contrary, I greatly enjoy sitting in the buffet car, having a beer and admiring the landscape as it flits past.
Jag har alls inget emot järnvägar, tvärtom, jag njuter mycket av att sitta i restaurangvagnen och dricka en öl medan jag beundrar förbirusande landskap.

"admiring glances" på svenska

admiring glances
Swedish
  • beundrande blickar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "admirably":

admirably
admiral