"admirer" - Svensk översättning

EN

"admirer" på svenska

volume_up
admirer {substantiv}
volume_up
admiral {substantiv}
volume_up
admiration {substantiv}
EN

admirer {substantiv}

volume_up
admirer (även: adorer, fan)
You mentioned Gulliver and I am a great admirer of Jonathan Swift, but I do not believe this is the appropriate example.
Ni nämnde Gulliver, och jag är en stor beundrare av Jonathan Swift, men jag tycker inte att detta är ett bra exempel.
I see some of her admirers are now repudiating her decision.
Jag ser att vissa av hennes beundrare numera förkastar hennes beslut.
As you know, I am a great admirer of yours and I am sure that you were as uncomfortable repeating your answer today as I was hearing it.
Som ni vet är jag en av era stora beundrare och jag är säker på att ni var lika besvärad att upprepa ert svar i dag som jag var att höra det.

Användningsexempel för "admirer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou mentioned Gulliver and I am a great admirer of Jonathan Swift, but I do not believe this is the appropriate example.
Ni nämnde Gulliver, och jag är en stor beundrare av Jonathan Swift, men jag tycker inte att detta är ett bra exempel.
English. - As an avid viewer of that great TV series 'Deadliest Catch' I am now a great admirer of fishermen and the work they do.
skriftlig. - (EN) Jag som entusiastiskt följer den fantastiska tv-serien ”Deadliest Catch” är nu en stor beundrare av fiskare och deras arbete.
EnglishAs you know, I am a great admirer of yours and I am sure that you were as uncomfortable repeating your answer today as I was hearing it.
Som ni vet är jag en av era stora beundrare och jag är säker på att ni var lika besvärad att upprepa ert svar i dag som jag var att höra det.
EnglishJefferson was a great admirer -- the ideals of Cyrus obviously speaking to those 18th century ideals of how you create religious tolerance in a new state.
Jefferson var en stor beundrare -- Kyros ideal talade uppenbarligen till 1700-talsidealen om hur man skapar religiös tolerans i en ny stat.
EnglishI was a great admirer of your fight for democracy in Portugal and helped you by getting your speeches printed in Scandinavian newspapers and by broadcasting your messages.
Jag var en stor beundrare av din kamp för demokratin i Portugal och stödde dig genom att få dina tal publicerade i skandinaviska tidningar, och genom att föra ut ditt budskap.

Synonymer (engelska) till "admirer":

admirer
admirably
admiral
admiration