EN

to admire [admired|admired] {verb}

volume_up
1. "be impressed by, respect"
I can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
Jag kan bara beundra mina Tory-kollegers opportunistiska hyckleri.
Madam President, I must say that one cannot but admire Mrs Bloch von Blottnitz's tenacity.
Jag måste säga att man får beundra Bloch von Blottnitz ihärdighet.
As an advertising man, I have to admire that.
Som reklamarbetare kan jag inte låta bli att beundra detta.

Användningsexempel för "to admire" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishI admire the way that Commissioner Wulf-Mathies has engaged with Northern Ireland.
Jag beundrar det sätt som kommissionär Wulf-Mathies har engagerat sig för Nordirland.
EnglishFirst, let me say how much I admire the governments and peoples you represent.
Tillåt mig först att säga hur mycket jag beundrar de regeringar och folk ni företräder.
EnglishI particularly admire the way the report is not just filled with good intentions.
Jag beundrar särskilt det sätt på vilket betänkandet inte bara är fyllt med goda avsikter.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Jag svarade, "Tja, vad du måste göra är att stå bakom dem och beundra dem hela tiden.
EnglishMadam President, I must say that one cannot but admire Mrs Bloch von Blottnitz's tenacity.
Fru ordförande! Jag måste säga att man får beundra Bloch von Blottnitz ihärdighet.
English(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
(BG) Fru Bowles, jag beundrar er strävan att få bukt med skattebedrägeri på europeisk nivå.
EnglishI genuinely admire Mr Paisley and respect the mandate he has received.
Jag beundrar verkligen Ian Paisley och respekterar det mandat han har fått.
EnglishMr President, I admire the French presidency for its determined leadership.
(EN) Herr talman! Jag beundrar det franska ordförandeskapet för dess beslutsamma ledarskap.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I admire the statements of Minister Socrates.
Herr rådsordförande! Jag beundrar minister José Socrates uttalanden.
EnglishI admire the answer Mrs Parly gave this morning but we have turned a blind eye to that.
Jag beundrar det svar som Parly gav i morse men vi har blundat för det.
EnglishI admire the efforts put into this problem by those who are particularly affected.
Jag beundrar de visade ansträngningarna inför problemet av dem som är alldeles särskilt berörda.
EnglishI admire all the honourable Members with so much time to surf the Net.
Jag beundrar alla kolleger som har så mycket tid att surfa på Internet.
EnglishI also admire the way that accountability is uppermost in this proposed regulation.
Jag beundrar också det sätt på vilket ansvarighet kommer först i den här föreslagna förordningen.
EnglishI admire very much your commitment and, could I say, perseverance.
Jag beundrar verkligen ert engagemang, och, får man väl säga, er envishet.
EnglishWe admire the United States ' contribution to freedom and peace in the world.
Vi beundrar landets insatser för friheten och freden i världen.
EnglishThat is the way to do it, and it is one I very much admire.
Det är på det sättet det bör göras, och det är ett sätt som jag beundrar mycket.
EnglishMr President, I admire Mr Deva's courage for tackling this subject.
Herr talman! Jag beundrar Deva för att han vågat behandla det här ämnet.
EnglishWe admire the United States' contribution to freedom and peace in the world.
Vi beundrar landets insatser för friheten och freden i världen.
EnglishI admire everyone who works in a Swedish school abroad in this way.
Jag beundrar alla som jobbar i en svensk skola utomlands på detta sätt.

Synonymer (engelska) till "admirably":

admirably
admiral
admiration