"admirably" - Svensk översättning

EN

"admirably" på svenska

volume_up
admiral {substantiv}
volume_up
admiration {substantiv}
volume_up
admirer {substantiv}
EN

admirably {adverb}

volume_up
admirably (även: adorably)
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ledamöterna höll sig faktiskt beundransvärt lugna när demonstrationen hölls.
This Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Den här kommissionen har på ett beundransvärt sätt förberett euron och Agenda 2000.
Overall, the Directorate-General for Competition has behaved admirably.
Generaldirektoratet för konkurrens har agerat på ett beundransvärt sätt över hela linjen.

Användningsexempel för "admirably" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
Vi har ett enda ramverk för AVS-samarbetet, och det fungerar alldeles utmärkt.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ledamöterna höll sig faktiskt beundransvärt lugna när demonstrationen hölls.
EnglishThat is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.
Det är vår kulturella uppgift, som föredraganden har hörsammat på ett storartat sätt.
EnglishI believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.
Jag anser att demokratin bärs här på ett alldeles utmärkt sätt av sina valda representanter.
EnglishThis Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Den här kommissionen har på ett beundransvärt sätt förberett euron och Agenda 2000.
EnglishThe car was there to give the exhibition popular appeal and succeeded admirably.
Bilen var där för att ge utställningen en folklig appeal och lyckades på ett beundransvärt sätt.
EnglishOverall, the Directorate-General for Competition has behaved admirably.
Generaldirektoratet för konkurrens har agerat på ett beundransvärt sätt över hela linjen.
EnglishBoth these points are brought out admirably in your report.
Båda dessa frågor framhävs på ett beundransvärt sätt i ert betänkande.
EnglishBut, admirably led by Mr Michel, as has been said, it rose to the challenge.
Men Europeiska unionen, som på ett beundransvärt sätt leddes av Michel, vilket har sagts, mötte denna utmaning.
EnglishThe Commission's proposal is unacceptable and the report presented by Mr Virgin admirably explains why.
Kommissionens förslag är inte godtagbart vilket vår kollegas betänkande gör fullständigt klart.
EnglishHe therefore worked admirably with all the political groups.
Han arbetade därför beundransvärt med alla politiska grupper.
EnglishTourism is a sector which is admirably suited to this sort of mobility policy.
Turismen är i hög grad en sektor som tillåter att vi blir inspirerade till att bedriva en sådan politik för rörlighet.
EnglishKen Collins, Carlos Pimenta have traced it admirably.
Ken Collins, kollega Carlos Pimenta har alldeles utmärkt sagt det.
EnglishThat was what Pierre Schori, as leader of the EU delegation of election observers, also demonstrated admirably.
Detta påvisades också på ett beundransvärt sätt av Pierre Schori som ledde EU:s valöversyn.
EnglishThat was what Pierre Schori, as leader of the EU delegation of election observers, also demonstrated admirably.
Detta påvisades också på ett beundransvärt sätt av Pierre Schori som ledde EU: s valöversyn.
EnglishMr Sasi has admirably summarised the results of last week' s European Union/Russia summit.
Sasi har på ett utmärkt sätt sammanfattat resultaten av förra veckans toppmöte med Europeiska unionen och Ryssland.
EnglishMr Sasi has admirably summarised the results of last week's European Union/ Russia summit.
Sasi har på ett utmärkt sätt sammanfattat resultaten av förra veckans toppmöte med Europeiska unionen och Ryssland.
EnglishThe Finns have once again prepared themselves admirably.
Finländarna har återigen förberett sig beundransvärt väl.
EnglishAs Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Som Byrne poängterade för oss i ett beundransvärt tydligt anförande finns det inget fördrag till grund för detta.
EnglishThus far, it has performed this job admirably.
Hittills har den skött denna uppgift på ett beundransvärt sätt.

Synonymer (engelska) till "admirably":

admirably
admiral
admiration
admirer