"administrative data" - Svensk översättning

EN

"administrative data" på svenska

EN

administrative data {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
administrative data

Användningsexempel för "administrative data" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAdministrative data must obviously be free of charge to the public and it has to be obtainable from one place, or portal.
Administrativ information måste självfallet vara avgiftsfri för allmänheten och måste kunna erhållas från en plats eller portal.
EnglishWe support the administrative processes related to data-entry, finance, Human Resources and students with the help of the various systems that we manage.
Vi stödjer diarie-, ekonomi-, personal-, och studieadministrativa processen med hjälp av de olika system vi förvaltar.
EnglishThere must be a wider approach to fisheries which includes transparency, cooperation and harmonisation of data and administrative documents.
Det måste finnas ett bredare angreppsätt för fisket, som innefattar öppenhet, samarbete samt harmonisering av data och administrativa dokument.
EnglishConcerning the issue of red tape, this will not create a new burden for enterprises because we are using existing administrative and statistical data.
När det gäller byråkratiseringsfrågan kommer detta inte att bli en ny börda för företagen, eftersom vi använder oss av befintliga administrativa och statistiska data.
EnglishIt would also be a good idea if the secure electronic information exchange system to be set up were based on the current administrative electronic data exchange programme.
Det vore också möjligt att det säkra elektroniska informationsutbytessystem som skall inrättas byggs upp på det befintliga elektroniska datautbytesprogrammet för förvaltningen.

Liknande översättningar för "administrative data" på svenska

administrative adjektiv
data substantiv
administrative law substantiv
invoice data substantiv
administrative management substantiv
block of data substantiv
administrative authority substantiv
Swedish
raw data substantiv
Swedish
primary data substantiv
Swedish
organizational data substantiv
administrative action substantiv
administrative organization substantiv
bookkeeping data substantiv