"administrative apparatus" - Svensk översättning

EN

"administrative apparatus" på svenska

EN

administrative apparatus {substantiv}

volume_up
1. juridik
administrative apparatus

Användningsexempel för "administrative apparatus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, the dark forces that still pervade the administrative apparatus, namely within the army, police and government, have a very destabilising effect on the situation.
Situationen destabiliseras dock i hög grad av de alltjämt närvarande mörka krafterna inom förvaltningen: militären, polisen och staten.
EnglishHere the fact that some country is a new Member State or that it has a relatively small administrative apparatus is not a weakness but is rather a good sign.
Här är det faktum att vissa länder är nya medlemsstater eller att de har en relativt liten administrativ apparat inte en svaghet utan snarare ett gott tecken.
EnglishI would like to make it clear that we have no need of new powers at European level, which would duplicate structures and waste money on administrative apparatus.
Jag vill klargöra att vi inte behöver några nya organ på EU-nivå, eftersom detta bara skulle leda till dubbelarbete och ett slöseri med pengar på administrativa förfaranden.
EnglishI believe it is good news for the people of Europe that the system is democratic enough to ensure that an administrative apparatus cannot commit misdemeanours with impunity.
Jag anser att det är ett positivt budskap till medborgarna, att något sådant är möjligt i ett demokratiskt system, att en organisation inte slipper undan det den har ställt till med.
EnglishAt the same time, however, we must proceed on the assumption that at least some of the necessary posts can be obtained by efficiency savings within the Commission's own administrative apparatus.
Man måste dock utgå från att åtminstone en del av de nödvändiga posterna kan åstadkommas genom en effektivare utformning av förvaltningsförloppen inom kommissionen.

Liknande översättningar för "administrative apparatus" på svenska

administrative adjektiv
apparatus substantiv
administrative law substantiv
administrative management substantiv
administrative authority substantiv
Swedish
administrative action substantiv
administrative organization substantiv
administrative act substantiv
administrative area substantiv
administrative court substantiv