"to administer justice" - Svensk översättning

EN

"to administer justice" på svenska

EN

to administer justice {verb}

volume_up
1. juridik
to administer justice
It will add to the overall attempt to administer justice on behalf of the victims of this disastrous policy of the past.
Det är ytterligare ett led i strävan att skipa rättvisa för offren för denna fruktansvärda politik i det förflutna.
Some acts of savagery are doubly chilling because they are authorised by people supposedly appointed to administer justice.
Vissa barbariska gärningar är extra nedslående eftersom de godkänns av individer som förmodligen utsetts att skipa rättvisa.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör skipa rättvisa och inte vara en nickedocka för ideologiska och antikristna intressen.

Användningsexempel för "to administer justice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA sitting judge should be able to administer justice independently.
En sittande domare måste kunna vara oberoende i sin ämbetsutövning.
EnglishIt will add to the overall attempt to administer justice on behalf of the victims of this disastrous policy of the past.
Det är ytterligare ett led i strävan att skipa rättvisa för offren för denna fruktansvärda politik i det förflutna.
EnglishSome acts of savagery are doubly chilling because they are authorised by people supposedly appointed to administer justice.
Vissa barbariska gärningar är extra nedslående eftersom de godkänns av individer som förmodligen utsetts att skipa rättvisa.
EnglishThe European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bör skipa rättvisa och inte vara en nickedocka för ideologiska och antikristna intressen.
EnglishWhat is really required is a swift international inquiry into the past events, an international tribunal to administer justice and, in particular, to punish the killers.
Vad som verkligen behövs är en snabb internationell undersökning av det som hänt, en internationell tribunal för att skipa rättvisa och framför allt för att straffa mördarna.
EnglishThe judiciary lacks the means to administer justice. Even the National Coordinator for indigenous peoples and small farmers has denounced the lack of security regarding land.
Det råder penningbrist i domstolsförvaltningen och bonde- och indianorganisationer som är samlade inom Coordinadora Nacional Indígena y Campesina kritiserar osäkerheten avseende jorden.

Liknande översättningar för "to administer justice" på svenska

justice substantiv
criminal justice substantiv
chief justice substantiv
to bring to justice verb
bring to justice
mob justice substantiv
exaggerated justice substantiv
to be made justice verb
to deliver justice verb