EN

adjustable {adjektiv}

volume_up
adjustable (även: portable)
adjustable (även: customizable)
Inside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
adjustable (även: customizable)
adjustable
Our offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
Våra kontor har varken temperaturstyrning, individuellt reglerbar uppvärmning eller luftkonditionering.

Användningsexempel för "adjustable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishInside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
EnglishOur offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
Våra kontor har varken temperaturstyrning, individuellt reglerbar uppvärmning eller luftkonditionering.
EnglishIn effect this means that the programming documents drawn up by the Commission and the Member States will have to be adjustable so as to cater for crises in any sector.
De programplaneringsdokument som upprättats av kommissionen och medlemsstaterna bör kunna anpassas till en kris inom en viss sektor.
EnglishJabra headsets utilise adjustable power settings to support greater density and range and have been available on our Jabra wireless solutions for many years.
Jabras headset har flexibla inställningar för att justera räckvidd och ge högre densitet, och är en funktion som har funnits på våra trådlösa lösningar i många år.
EnglishThe Union's necessary competitiveness should be improved, that goes without saying, but wage cuts and social expenditure cuts should not be the only adjustable variable.
Unionens nödvändiga konkurrenskraft bör självklart förbättras, men lönesänkningar och nedskärningar av sociala utgifter bör inte vara den enda justerbara variabeln.
EnglishThe left side of Google Mail that includes your labels, chat, and any additional gadgets you’ve used to customize Google Mail is now more adjustable, more responsive, and faster.
Nu kan du justera avsnittet till vänster i Google Mail, där etiketter, chattfönster och andra gadgetar som du anpassat Google Mail med visas, ytterligare så att det fungerar snabbare och bättre.