"address book" - Svensk översättning

EN

"address book" på svenska

EN

address book {substantiv}

volume_up
address book
In the Table box, select the database table you want to use as address book.
I fältet Tabell väljer du databastabellen som du vill använda som adressbok.
Select this option if you already use an address book in Microsoft Outlook Express.
Välj det här alternativ om du redan använder en adressbok i Microsoft Outlook Express.
Your bookmarks, address book, and mail messages are preserved in the selected Account.
Bokmärken, adressbok och e-post finns kvar i kontot.

Användningsexempel för "address book" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.
Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Vi känner alla till problemet med falska företagskataloger, som är utbrett i Europa.
EnglishYour new Account will not include your old bookmarks, address book, or mail messages.
Det nya kontot kommer inte att innehålla gamla bokmärken, adressbok eller e-post.
EnglishIn the Table box, select the database table you want to use as address book.
I fältet Tabell väljer du databastabellen som du vill använda som adressbok.
EnglishSelect this option if you already use an address book in Microsoft Outlook Express.
Välj det här alternativ om du redan använder en adressbok i Microsoft Outlook Express.
EnglishSelect this option if you already use an address book in Mozilla or Netscape 6.x.
Välj det här alternativet om du redan använder en adressbok i Mozilla eller Netscape 6.x.
EnglishError writing converted address book entries to temporary file for import.
Fel vid skrivning av konverterade poster i adressboken till en temporär fil för import.
EnglishYou can read further how to do this under System address book as data source.
Under Systemadressbok som datakälla nedan kan du läsa om hur du gör.
EnglishYou will need to specify how the data in the text file maps to Messenger address book fields.
Du måste ange hur data i textfilen kopplas till adressboksfälten i Messenger.
EnglishPlease select a Messenger address book field for each value shown from the text file record.
Välj ett adressboksfält i Messenger för varje värde som visas från posten i textfilen.
EnglishUnable to create temporary directory for converting address book files.
Kan inte skapa en temporär katalog för att konvertera adressboksfiler.
EnglishA space will now be inserted if there is a first name in your address book.
Blanksteget infogas om ett förnamn har registrerats i adressboken.
EnglishAn address book file in your preferences is a developmental database format.
En adressboksfil i Inställningar är i ett gammalt databasformat.
EnglishAn Address Book entry with this name and email address already exists.
Det finns redan en post med namnet och e-postadressen i adressboken.
EnglishWould you like to add the remaining addresses to the personal address book?
Vill du lägga till återstående adresser i den egna adressboken?
EnglishMailing lists can only contain entries from the Personal Address Book.
E-postlistor kan enbart innehålla poster från den egna adressboken.
EnglishA disk error occurred while attempting to save address book enrties.
Ett diskfel inträffade när posterna i adressboken skulle sparas.
EnglishYour bookmarks, address book, and mail messages are preserved in the selected Account.
Bokmärken, adressbok och e-post finns kvar i kontot.
EnglishYou already have an address book or directory with this name.
Det finns redan en adressbok eller katalog med det här namnet.
EnglishIn the Data source box, select the system address book or the data source you want to use as address book.
Välj systemadressboken i fältet Datakälla eller datakällan som du vill använda som adressbok.

Liknande översättningar för "address book" på svenska

book substantiv
address substantiv
to book verb