"additional value" - Svensk översättning

EN

"additional value" på svenska

EN

additional value {substantiv}

volume_up
additional value (även: added value)
In the construction sector the CE mark does not indicate safety and the national marks do not have additional value for users.
Inom byggsektorn står CE-märket inte för säkerhet och de nationella märkena har inget mervärde för användarna.
We new members do not want to be just additions, we want to be an additional value, the equal co-creators of a united Europe.
Vi nya medlemmar vill inte bara vara nytillskott; vi vill vara ett mervärde, de jämställda medskaparna av ett enat Europa.
additional value
A measure of this sort would be of additional value in view of the EU's enlargement.
Just med tanke på den utvidgade unionen skulle en sådan åtgärd vara av ytterligare värde.

Användningsexempel för "additional value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA measure of this sort would be of additional value in view of the EU's enlargement.
Just med tanke på den utvidgade unionen skulle en sådan åtgärd vara av ytterligare värde.
EnglishWe new members do not want to be just additions, we want to be an additional value, the equal co-creators of a united Europe.
Låt oss sammanföra erfarenheterna från de äldre medlemsstaterna med den demokratiska dynamiken hos de nya.
EnglishIn the construction sector the CE mark does not indicate safety and the national marks do not have additional value for users.
Inom byggsektorn står CE-märket inte för säkerhet och de nationella märkena har inget mervärde för användarna.
EnglishWe new members do not want to be just additions, we want to be an additional value, the equal co-creators of a united Europe.
Vi nya medlemmar vill inte bara vara nytillskott; vi vill vara ett mervärde, de jämställda medskaparna av ett enat Europa.
EnglishAccording to what you choose, additional text fields (Value, Minimum and Maximum) may appear to further specify the condition.
Beroende på vilket villkor du har valt visar dialogrutan fler textfält som heter Värde, Minimum och Maximum, där du kan specificera villkoret ytterligare.
EnglishDoes the Council see any additional non-economic value for European citizens in establishing free movement for workers from all the current Member States?
Ser rådet något ytterligare icke-ekonomiskt värde för EU-medborgarna med att skapa fri rörlighet för arbetstagare från samtliga nuvarande medlemsstater?

Liknande översättningar för "additional value" på svenska

value substantiv
value verb
Swedish
additional adjektiv
to value verb
market value substantiv
book value substantiv
additional time substantiv
additional amount substantiv