"additional text" - Svensk översättning

EN

"additional text" på svenska

EN

additional text {substantiv}

volume_up
additional text
., " Figure 1 ") and the additional text, you can insert it in the document later.
Om du vill ha ett tabbsteg mellan den automatiska bildtexten av typen " Illustration 1 " och din tilläggstext, kan du infoga detta i dokumentet i efterhand.

Användningsexempel för "additional text" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the Ruby dialog enter additional text that is assigned to the selected text.
I dialogrutan Ruby matar du in kompletterande text som är tilldelad den markerade texten.
EnglishYou also have the option of defining new fields with additional text information.
Du kan också definiera nya fält med ytterligare textinformation.
EnglishClick here to display additional commands for organizing text blocks.
Med det menykommando som visas när Du klickar på den här kommandoknappen kan Du utföra alla administrativa uppgifter.
EnglishAccording to what you choose, additional text fields (Value, Minimum and Maximum) may appear to further specify the condition.
Beroende på vilket villkor du har valt visar dialogrutan fler textfält som heter Värde, Minimum och Maximum, där du kan specificera villkoret ytterligare.
EnglishIt contains additional information or clarifying text that you can specify when creating the formula via the Special Properties of the control.
Det innehåller ytterligare information eller förklarande text som du kan ange via kontrollfältets speciella egenskaper när du utformar formuläret.
English., " Figure 1 ") and the additional text, you can insert it in the document later.
Om du vill ha ett tabbsteg mellan den automatiska bildtexten av typen " Illustration 1 " och din tilläggstext, kan du infoga detta i dokumentet i efterhand.
EnglishI also hope that we will not unnecessarily weigh down the above Directive in the European Parliament with additional text or amendments, making it hard to implement before we have even begun.
– När det gäller hälsa och säkerhet utgör artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget inte bara den rättsliga grunden för den lag som ska ändras, utan också en skyldighet för oss.

Liknande översättningar för "additional text" på svenska

text substantiv
Swedish
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
legal text substantiv
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
to text verb
Swedish