"additional requirement" - Svensk översättning

EN

"additional requirement" på svenska

EN

additional requirement {substantiv}

volume_up
additional requirement

Användningsexempel för "additional requirement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is an important piece of added value and an additional requirement.
Det är ett viktigt mervärde och ett ytterligare krav.
EnglishIf this additional requirement is fulfilled, we can think further ahead.
När det kravet är uppfyllt kan vi tänka vidare.
EnglishDoes this additional labelling requirement not conflict with the Béarnaise judgment or the labelling directive?
Står inte denna märkningsskyldighet i strid antingen med Bérnaisedomslutet eller med märkningsdirektivet?
EnglishSecondly, free movement must be guaranteed but with an additional labelling requirement for chocolate with vegetable fats.
För det andra, den fria importen och exporten måste säkerställas men med ett extra märkningsvillkor för choklad med vegetabiliska fettämnen.
EnglishFinally, in the context of Euro 2000, there is an additional requirement that the stadium must be approved by the European Union and UEFA.
Inom ramen för Eurofoot har utöver dessa krav tillkommit ett extra krav: stadion måste godkännas av Europeiska unionen, UEFA.
EnglishWe find the additional reporting requirement unnecessary as full annual reporting to Parliament is already provided for in article 9(1).
Vi anser att det extra informationskravet är onödig eftersom en fullständig årlig rapportering till parlamentet redan anges i artikel 9.1.
EnglishFor businesses facing difficulties caused by the international financial crisis, the additional paperwork that this requirement entails could well prove devastating.
För företag i svårigheter på grund av den internationella finanskrisen skulle det extra pappersarbete som detta innebär mycket väl kunna leda till en katastrof.
EnglishThis clearly highlights the drawback of the system, as well as the fact that many countries which presently make use of the subsidies really have no requirement for additional resources.
Detta visar klart nackdelen med systemet, liksom att många länder som i dag utnyttjar subventionerna egentligen inte har behov av extra resurser.
EnglishThis clearly highlights the drawback of the system, as well as the fact that many countries which presently make use of the subsidies really have no requirement for additional resources.
Sedan några år tillbaka har många svenska skolor börjat servera standardmjölk i stället för lättmjölk, bara för att uppfylla kraven för mjölksubventionerna.

Liknande översättningar för "additional requirement" på svenska

requirement substantiv
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv