"additional remarks" - Svensk översättning

EN

"additional remarks" på svenska

EN

additional remarks {pluralis}

volume_up
additional remarks
I should like to make some additional remarks about other measures that could be undertaken by the EU.
Jag vill göra några ytterligare kommentarer om andra åtgärder som EU skulle kunna genomföra.
Madam President, may I once again thank each and every speaker for their approval and additional remarks.
Jag vill återigen tacka alla talare för deras godkännande och ytterligare kommentarer.

Användningsexempel för "additional remarks" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI should like to refer to some additional remarks made by Members of Parliament.
Jag vill gärna ta upp några kompletterande kommentarer som parlamentets ledamöter gjort.
EnglishMr President, I can only say that I agree with the additional remarks completely.
Herr ordförande! Jag kan bara säga att helt håller med om de kompletterande uttalandena.
EnglishI would like to make some additional remarks about four specific areas.
Jag vill göra ytterligare några anmärkningar om fyra särskilda områden.
EnglishI should like to make some additional remarks about other measures that could be undertaken by the EU.
Jag vill göra några ytterligare kommentarer om andra åtgärder som EU skulle kunna genomföra.
EnglishAt the same time, Parliament's resolution contains a number of important additional paragraphs and remarks.
Samtidigt innehåller parlamentets resolution ett antal viktiga tillägg och kommentarer.
EnglishAt the same time, Parliament' s resolution contains a number of important additional paragraphs and remarks.
Samtidigt innehåller parlamentets resolution ett antal viktiga tillägg och kommentarer.
EnglishMadam President, may I once again thank each and every speaker for their approval and additional remarks.
Fru talman! Jag vill återigen tacka alla talare för deras godkännande och ytterligare kommentarer.
EnglishMr President, I fully subscribe to the intervention by Mr Von Wogau and I shall make some additional remarks.
Herr talman! Jag håller fullständigt med om von Wogaus inlägg och jag kommer att göra några kompletterande anmärkningar.
EnglishThe Amsterdam European Council, last June, approved this action plan globally, without additional remarks.
Europeiska rådet i Amsterdam, i juni förra året, godkände den här handlingsplanen i sin helhet, utan ytterligare förtydliganden.
EnglishI would like to extend my warm thanks to Mr Messner for the additional remarks he has made which the Commission will take very much to heart.
Låt mig tacka herr Messner så hjärtligt för hans kompletterande påpekanden som kommissionen kommer att lägga ordentligt på minnet.
EnglishMr President, honourable Members, I would like to make two brief additional remarks on this interesting contribution to the debate about the content of the Berlin Declaration.
(EN) Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill göra två korta tillägg till dessa intressanta bidrag i debatten om innehållet i Berlinförklaringen.
EnglishI would add some additional remarks even though it is obviously not an issue on which the Commission takes a lead, given the way in which the CFSP is operating.
Jag skulle vilja tillägga några saker, även om det naturligtvis inte är en fråga som kommissionen tar initiativ till med tanke på det sätt som GUSP fungerar på.

Liknande översättningar för "additional remarks" på svenska

additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
additional equipment substantiv
additional agreement substantiv