"additional payment" - Svensk översättning

EN

"additional payment" på svenska

EN

additional payment {substantiv}

volume_up
additional payment
I must also stress the importance of ensuring an additional payment for producers to support indigenous breeds of sheep and goat in particular.
Jag vill också betona vikten av en ytterligare betalning till producenterna för att särskilt stödja avel av inhemska får- och getraser.

Användningsexempel för "additional payment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecondly, an additional payment for traditional mountain breeds in order to preserve sheep in sensitive areas.
För det andra: extra betalning för traditionell fårskötsel i bergstrakter för att behålla får i känsliga områden.
EnglishAn authority may make a charge to cover its costs, but it is unnecessary to ask for additional payment.
Myndigheterna får bära upp avgifter för att ersätta sina kostnader, men det lönar sig inte att kräva extra ersättningar.
EnglishYet this is done with the employee's consent, and for additional payment, of course, and not just automatically every week.
Men detta görs med den anställdes samtycke, och givetvis till extra lön, och inte bara automatiskt varje vecka.
EnglishWe find that acceptable too, as is Amendment No 17 which provides the possibility for additional means of payment.
Vi tycker att det också är acceptabelt, precis som ändringsförslag nr 17 som ger möjlighet till ytterligare betalningssätt.
EnglishFor this, however, the farmer would have to receive an additional compensatory payment corresponding to the extent of the voluntary reduction.
För detta måste man dock garantera denna jordbrukare ytterligare en kompensationsbetalning som motsvarar sänkningen.
EnglishI must also stress the importance of ensuring an additional payment for producers to support indigenous breeds of sheep and goat in particular.
Jag vill också betona vikten av en ytterligare betalning till producenterna för att särskilt stödja avel av inhemska får- och getraser.
EnglishIncreasing payments in instalments from the Structural Funds by 2%, thus allowing for the payment of additional instalments amounting to EUR 6.25 billion in 2009.
Ökade delbetalningar från strukturfonderna med 2 procent, så att ytterligare delbetalningar på 6,25 miljarder euro kan göras 2009.
EnglishAt the same time, the Member States' budgets will not be able to cope with any additional burdens, the payment of higher contributions being one example.
Samtidigt kommer medlemsstaternas budgetar inte att kunna klara av några ytterligare belastningar, exempelvis genom att man betalar ut högre stöd.
EnglishAt the same time, the Member States ' budgets will not be able to cope with any additional burdens, the payment of higher contributions being one example.
Samtidigt kommer medlemsstaternas budgetar inte att kunna klara av några ytterligare belastningar, exempelvis genom att man betalar ut högre stöd.
EnglishI must also stress the importance of guaranteeing an additional payment for producers of rare native, traditional and regional breeds of sheep and goats.
Jag måste också betona hur viktigt det är att garantera en extra ersättning till dem som föder upp sällsynta inhemska, traditionella och regionala får- och getraser.
EnglishFrom my point of view, it was important to avoid introducing a new additional payment system that would lead to extra control and sanction systems for greening.
Ur min synvinkel var det viktigt att undvika ett införande av ytterligare ett nytt stödsystem som skulle leda till utökad kontroll och sanktionssystem för ett grönare jordbruk.

Liknande översättningar för "additional payment" på svenska

payment substantiv
additional adjektiv
down payment substantiv
advance payment substantiv
additional time substantiv
additional amount substantiv