"additional pay" - Svensk översättning

EN

"additional pay" på svenska

EN

additional pay {substantiv}

volume_up
additional pay (även: additional income)
additional pay

Användningsexempel för "additional pay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
Det skulle vara fel att be funktionshindrade flygresenärer betala extra avgifter.
EnglishOtherwise, the taxpayers will pay for additional energy supplies.
Annars kommer skattebetalarna att få betala för ytterligare energiförsörjning.
English To what extent do EU Member States pay additional money?
 I vilken utsträckning går EU:s medlemsstater in med ytterligare stöd?
EnglishThat means that in Finland you pay an additional EUR 12 000 on a car bought for EUR 7 000.
Det innebär att i Finland måste du betala ytterligare 12 000 euro för en bil som köptes för 7 000 euro.
EnglishI would therefore like to ask the Commission to pay additional attention to this point in its consultations with all Member States.
De väljer män i större utsträckning än väljarkåren, vilket är mycket intressant.
EnglishIf this is not within their power, they must reimburse the ticket price and pay an additional 50% of the ticket price.
Om detta inte är möjligt för dem, måste de ersätta biljettpriset och betala ytterligare 50 procent av biljettpriset.
EnglishSecondly, we believe that it is not the EU's job to order Member States to pay any additional costs for airport security.
För det andra anser vi inte att det är EU:s uppgift att stå för några extra kostnader för säkerhet på flygplatser.
EnglishI would therefore like to ask the Commission to pay additional attention to this point in its consultations with all Member States.
Jag vill därför be kommissionen att ägna denna fråga särskild uppmärksamhet i sina samråd med alla medlemsstater.
EnglishThose of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
Vi som kommer från avsides belägna öregioner undrar vem som ska betala den merkostnad som uppstår i de missgynnade regionerna.
EnglishDoes it believe that, if the OTE refuses to pay the additional sum of EUR 100 million, this will create an issue of illegal state aid for the OTE?
Anser kommissionen att det, om OTE vägrar att betala det tillkommande beloppet på 100 miljoner euro, är fråga om olagligt statligt stöd till bolaget?
EnglishOne of the priorities is that there are provisions in place so that consumers are protected and by no means have to pay additional taxes.
En av prioriteringarna är att det ska finnas bestämmelser som skyddar konsumenterna och innebär att de under inga omständigheter tvingas betala ytterligare skatter.
EnglishA small producer is more likely to close down his shop because he cannot afford to pay the additional workers required to fill in forms rather than bake bread.
Det är mer troligt att en liten producent lägger ner sin affär eftersom han inte har råd att betala för den extra personal som krävs för att fylla i papper i stället för att baka bröd.

Liknande översättningar för "additional pay" på svenska

pay substantiv
additional adjektiv
to pay verb