"additional information" - Svensk översättning

EN

"additional information" på svenska

EN

additional information {substantiv}

volume_up
additional information
Additional information may be requested by the Commission and payments may be blocked by the Union if it is not satisfied with the further information.
All övrig information kan efterfrågas av kommissionen och betalningar kan blockeras av unionen om den inte är tillfredsställd med ytterligare information.

Användningsexempel för "additional information" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRegarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
Angående de konkreta fall som nämndes så kommer vi att lämna ytterligare information.
EnglishFor additional information regarding this change, please visit Apple Support.
Om du vill ha mer information om den här ändringen besöker du Apple Support.
EnglishIf you need additional information you can contact a European employment adviser.
Om du vill veta mer kan du vända dig till en europeisk arbetsrådgivare.
EnglishWhat additional information does the Council have concerning this situation in Romania?
Vilken ytterligare information har rådet om dessa omständigheter i Rumänien?
EnglishI would therefore request her to turn to the Commission for additional information.
Jag ber henne därför vända sig till kommissionen för vidare information.
EnglishLast Friday, we received additional information from your offices, for which we are indebted.
Förra fredagen fick vi ytterligare information från er, som vi är tacksamma för.
EnglishI shall try to provide you with the additional information you are now seeking on this matter.
Ledamoten vill nu ha kompletterande upplysningar. Jag skall försöka lämna sådana.
EnglishFor additional information on dimensioning, refer to the Help on Format - Dimensioning menu.
Ytterligare information finns i hjälpen till menykommandot Format - Dimensionering.
EnglishThe Properties command lets you append additional information to a document.
Med kommandot Egenskaper... kan du även tillfoga kompletterande information till dokumentet.
EnglishYou also have the option of defining new fields with additional text information.
Du kan också definiera nya fält med ytterligare textinformation.
EnglishThe additional information that you see on this page can be controlled with the Show context menu.
De uppgifter som Du därutöver ser på denna sida kan Du ändra via snabbmenyn Visa.
EnglishThis requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
Det tar ganska mycket tid, bland annat för att samla in ytterligare uppgifter och förtydliganden.
EnglishIf your network continues to experience this message in error, please send us additional information.
Om ditt nätverk fortfarande får meddelandet felaktigt skickar du oss mer information.
EnglishAdditional information is called for and we shall provide it.
Detta område har krävt kompletterande förklaringar, och vi kommer att fortsätta ge sådana.
English(RO) Thank you for the specifications, but I would have liked to have had some additional information.
(RO) Tack för uppgifterna, men jag hade velat få lite mer information.
EnglishYour page title gives Google additional information about the content of the page.
Sidans titel ger Google information om innehållet.
EnglishHowever, Communicator needs additional information if you want to send or receive email or use newsgroups.
Men det behövs mer information om du vill skicka e-post eller delta i diskussionsgrupper.
EnglishHere you will find additional information about the selected link.
Under listrutan visas information om den markerade länken.
EnglishUnderstandably, therefore, the Commission has asked the French Government for additional information.
Kommissionen har därför helt logiskt begärt ytterligare information från de franska myndigheterna.
EnglishThe left panel shows search results, My Places, and additional information about items on the map.
I det vänstra fältet visas sökresultat, Mina platser samt ytterligare information om objekt på kartan.

Liknande översättningar för "additional information" på svenska

information substantiv
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional contribution substantiv
additional item substantiv
Swedish
management information substantiv
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv
additional equipment substantiv