"additional contribution" - Svensk översättning

EN

"additional contribution" på svenska

EN

additional contribution {substantiv}

volume_up
additional contribution
additional contribution
additional contribution

Användningsexempel för "additional contribution" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn our view, the additional nature of the contribution to the Fund is a key issue.
För oss är kompletterande bidrag till fonden en grundläggande fråga.
EnglishAdditional Commission contribution to the IGC
Kommissionens kompletterande bidrag till regeringskonferensen om institutionella reformer
EnglishBut what additional contribution is this Fund going to make exactly, in comparison with the present situation?
Men vad kommer denna fond att bidra med ytterligare, i förhållande till den nuvarande situationen?
EnglishThe additional contribution proposed by the Commission, which I welcome, is a sign of this commitment.
Den extra insats som kommissionen har föreslagit, och som jag välkomnar, är ett tecken på detta engagemang.
EnglishThis is the main reason for our decision to increase our additional contribution to Macedonia by EUR 18 million.
Detta är det huvudsakliga skälet till vårt beslut att öka bidragsdelen till Makedonien med 18 miljoner euro.
EnglishAdditional Commission contribution to the IGC
Omröstningen kommer att äga rum imorgon kl.
EnglishThe resources for the Solidarity Fund are provided by means of an additional contribution from the Member States over and above the normal budget.
Det är inte ett nödinstrument. Solidaritetsfondens resurser består av bidrag från medlemsstaterna utöver den ordinarie budgeten.
EnglishFor the next multiannual programme, which will begin soon, we are considering an additional contribution of more than EUR 10 million in order to continue this activity.
Inför nästa mångåriga program, som snart börjar, funderar vi över ett tillägg på över 10 miljoner euro för att fortsätta denna insats.
EnglishIf not, what additional contribution can monetary and fiscal policies make to the fight against the current situation of economic stagnation?
Har de inte det, vad är det då för ytterligare bidrag som penningpolitiken och finanspolitiken kan komma med för att överbrygga den nuvarande ekonomiska stagnationen?
EnglishThe British rebate under point 78 is qualified as follows: ‘During the period 2007-2013 the additional contribution from the UK shall not be higher than EUR 10.5 billion’.
Angående den brittiska rabatten står det i punkt 78 att Förenade kungarikets ytterligare bidrag inte kommer att vara högre än 10,5 miljarder euro under perioden 2007–2013.
EnglishThe British rebate under point 78 is qualified as follows: ‘ During the period 2007-2013 the additional contribution from the UK shall not be higher than EUR 10.5 billion’.
Angående den brittiska rabatten står det i punkt 78 att Förenade kungarikets ytterligare bidrag inte kommer att vara högre än 10,5 miljarder euro under perioden 2007 – 2013.
English(FR) Mr President, Mr Šefčovič, Mr López Garrido, ladies and gentlemen, the citizens' initiative is an additional contribution to the creation of a true European civil society.
(FR) Herr talman, herr Šefčovič, herr López Garrido, mina damer och herrar! Medborgarinitiativet är ännu ett bidrag till skapandet av ett verkligt europeiskt civilsamhälle.
EnglishA recent agreement with Seychelles, which I imagine you are aware of, on the transfer of suspected pirates constitutes an important additional contribution in this respect.
Ett avtal som nyligen ingicks med Seychellerna om överföring av misstänkta pirater, och som jag förmodar att ni känner till, är ytterligare ett viktigt tillskott i det avseendet.
EnglishThe Commission therefore needs to show how this programme can make an additional contribution in terms of citizenship, through a balanced set of costs and benefits to the Community budget.
Därför bör kommissionen visa på vilket sätt det aktuella programmet kan bidra till att stärka medborgarandan genom en gemenskapsbudget där det råder balans mellan kostnaderna och de vinster man gör.

Liknande översättningar för "additional contribution" på svenska

contribution substantiv
additional adjektiv
additional time substantiv
additional amount substantiv
additional item substantiv
Swedish
additional premium substantiv
additional value substantiv
additional pay substantiv