"additional amount" - Svensk översättning

EN

"additional amount" på svenska

EN additional amount
volume_up
{substantiv}

additional amount
additional amount
An additional amount of EUR 6 million has been mobilised under the civil protection budget line for the co-financing of assistance in kind provided by the Member States.
Ett ytterligare belopp på 6 miljoner euro har mobiliserats under budgetrubriken civilskydd för medfinansiering av bistånd in natura från medlemsstaterna.
additional amount

Liknande översättningar för "additional amount" på svenska

additional adjektiv
amount substantiv
to amount verb

Användningsexempel för "additional amount" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are grateful for the additional amount under this heading which is also allocated in this year's budget.
Vi är tacksamma för tillägget under den här utgiftskategorin, som också finns med i årets budget.
EnglishThis amount is additional to another EUR 100 million used from the existing emergency aid reserve.
Summan är ett tillägg till de ytterligare 100 miljoner euro som används från den befintliga reserven för katastrofhjälp.
EnglishIn addition ECHO is preparing a further decision to provide a significant amount for additional humanitarian assistance.
För närvarande uppgår ECHO: s bistånd till 5 miljoner euro i två tranches på 2 miljoner euro och 3 miljoner euro.
EnglishI should like to call upon Mrs Wallström to try to release a proper amount of additional money and earmark it for this area.
Jag skulle vilja uppmana Margot Wallström att försöka frigöra ordentligt med extrapengar och öronmärka dem för detta område.
EnglishIf you are able to offer a budget line with a great amount of additional money, please do, but I do not see that happening.
Om ni kan erbjuda en budgetpost med en stor summa extra pengar, gör det för all del, men jag tror inte att det kommer att ske.
EnglishAs for Parliament's proposal to increase the global envelope by EUR 100 million, that is not a substantial additional amount.
När det gäller parlamentets förslag om att öka den totala finansieringsramen med 100 miljoner euro, är detta ingen större ökning.
EnglishAs for Parliament' s proposal to increase the global envelope by EUR 100 million, that is not a substantial additional amount.
När det gäller parlamentets förslag om att öka den totala finansieringsramen med 100 miljoner euro, är detta ingen större ökning.
EnglishThe Director-General of the FAO has estimated that an additional amount of 24 billion dollars would be needed to achieve the aforementioned aims.
FAO-chefen har uppskattat de resurser som krävs för att uppnå detta mål till ytterligare tjugofyra miljarder US-dollar per år.
EnglishIn addition ECHO is preparing a further decision to provide a significant amount for additional humanitarian assistance.
ECHO håller dessutom på att utarbeta underlag till ett ytterligare beslut för tillhandahållande av ett betydande belopp för kompletterande humanitär hjälp.
EnglishThis additional amount is unjustified, because those extra resources will benefit forms of policy that cannot be regarded as part of the EU’s core tasks.
Detta extra belopp är omotiverat eftersom de extra resurserna kommer att gynna politikområden som inte kan betraktas som EU:s kärnuppgifter.
EnglishThis additional amount is unjustified, because those extra resources will benefit forms of policy that cannot be regarded as part of the EU’ s core tasks.
Detta extra belopp är omotiverat eftersom de extra resurserna kommer att gynna politikområden som inte kan betraktas som EU: s kärnuppgifter.
EnglishTherefore, Commissioner, I call on all the Member States not to reduce the additional amount provided in this sum by cutting back in their national budgets.
Därför uppmanar jag alla medlemsstater att inte minska den extra summan de betalat till detta stöd genom att skära ned på den nationella budgeten.
EnglishA sum of ECU 200 million could have been made available without having to issue additional funds, since this amount was provided through reallocation.
200 miljoner hade funnits till förfogande utan att man totalt sett hade behövt ge ut mer pengar, eftersom denna summa hade frigjorts genom omflyttningar.
EnglishThe working party considers that the modified regulations will give a considerable amount of additional protection, although the original ones were not regarded as in any way inadequate.
Arbetsgruppen i fråga anser att de nya reglerna ger ett betydande tilläggsskydd, även om de tidigare inte ansågs otillräckliga.
EnglishThe health programmes being conducted in 21 African countries account for EUR 396 million, with an additional amount of EUR 62 million earmarked for the coming months.
De hälsoprogram som genomförs i 21 afrikanska länder står för 396 miljoner euro med ytterligare 62 miljoner euro som är öronmärkta för de kommande månaderna.
EnglishWe need an enormous amount of additional financing, however, to be able to guarantee, in particular, the future of the small-scale programmes to strengthen cooperation with neighbouring regions.
Det behövs ändå betydande tilläggsfinansiering för att trygga särskilt de små program som skall stärka samarbetet inom närområdena.
EnglishThat will come from the European Social Fund and the European Regional Development Fund, but there will also be an additional amount of EUR 477 million allocated to the Peace 3 programme.
Dessa pengar kommer från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ytterligare 477 miljoner euro kommer att tilldelas Peace III-programmet.
EnglishAn additional amount of EUR 100 million in the period 2003-2006 would be assigned to the transport TENs budget line (B5-700) to complement support provided through ISPA.
Ett tillägg på 100 miljoner euro skulle göras till den budgetpost som gäller de transeuropeiska transportnäten - B5-700 - för åren 2003-2006 för att komplettera det stöd som ges via ISPA.