"Addis Ababa" - Svensk översättning

EN

"Addis Ababa" på svenska

EN

Addis Ababa {egennamn}

volume_up
1. "the capital of Ethiopia", geografi
Addis Ababa
volume_up
Addis Abeba {egenn.} (Etiopiens huv.stad)
More staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ytterligare personal kommer också att placeras vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba.
The seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
Den parlamentariska AVS-EU-församlingens sjunde sammanträde äger rum i Addis Abeba, Etiopien.
I share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Jag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.

Användningsexempel för "Addis Ababa" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI share the Commissioner's view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Givarna, bland annat Europeiska unionen, skulle inte ha uppfyllt sina löften.
EnglishMore staff will also be deployed at the AU headquarters in Addis Ababa.
Ytterligare personal kommer också att placeras vid Afrikanska unionens högkvarter i Addis Abeba.
EnglishThe seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
Den parlamentariska AVS-EU-församlingens sjunde sammanträde äger rum i Addis Abeba, Etiopien.
EnglishI would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
Jag skulle vilja ta upp det särskilda fallet med Berhanu Nega, den valda borgmästaren i Addis Abeba.
EnglishI share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Jag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.
EnglishThe same would be true if the new majority were not to be introduced for the running of the capital, Addis Ababa.
Detsamma gäller om den nya majoriteten inte tillämpas på styret av huvudstaden Addis Abeba.
EnglishI should also like to thank the Ethiopian Government for its hospitality and effective administration in Addis Ababa.
Detta stärker den regionala integrationen och främjar samarbetet mellan de nationella parlamenten.
EnglishThat was the message I took recently to our counterparts in the African Union Commission in Addis Ababa.
Det var det budskap som jag nyligen framförde till våra kolleger i Afrikanska unionens kommission i Addis Abeba.
EnglishI should also like to thank the Ethiopian Government for its hospitality and effective administration in Addis Ababa.
Jag vill även tacka den etiopiska regeringen för dess gästfrihet och effektiva organisation i Addis Abeba.
EnglishWhen we talk of humanitarian aid, I am reminded of when I was in Addis Ababa before the fall of Mengistu regime.
När vi talar om humanitärt bistånd kommer jag att tänka på när jag var i Addis Abeba före Mengisturegimens fall.
EnglishThe peace force that was promised two months ago in Addis Ababa produced some 100 troops and very little else.
Fredsstyrkan som utlovades för två månader sedan i Addis Abeba resulterade i hundratalet soldater men annars inte mycket.
EnglishNo-one can allow themselves to put a foot wrong, either in Khartoum, in Juba, in Brussels or at the African Union in Addis Ababa.
Inga misstag tillåts, vare sig i Khartoum, Juba, Bryssel eller vid Afrikanska unionens möte i Addis Abeba.
EnglishThe genocide of the Tutsis and the fall of Mobutu have opened Pandora's box and war is now raging from Brazzaville to Addis Ababa.
Folkmordet på tutsierna och Mobutus fall har öppnat Pandoras ask, och nu råder krig från Brazzaville till Addis Abeba.
EnglishEven in African countries, economic growth sometimes hits double figures, as is evident in major cities, such as Addis Ababa.
Till och med i afrikanska länder har den ekonomiska utvecklingen fördubblats, vilket framgår tydligt i stora städer som Addis Abeba.
EnglishWe now hear that some eighteen thousand youths have been arrested in Addis Ababa and have been taken to an open field by the Dedesa River and imprisoned.
Det är oacceptabelt att man har arresterat tusentals människor för att de sympatiserar med oppositionspartierna.
EnglishAt this point I wish to pay tribute to the representative of the Commission, who played – and continues to play – an outstanding role in Addis Ababa.
Nu vill jag gärna hylla kommissionens företrädare som spelade, och fortfarande spelar, en enastående roll i Addis Abeba.
EnglishThere is the Maputo Agreement and Addis Ababa Additional Act, which remain the only political and democratic solution to the current crisis.
Den enda politiska och demokratiska lösningen på den pågående krisen förblir avtalet från Maputo och tilläggsakten från Addis Abeba.
EnglishMr President, this situation, as all the others have said, is very tragic: it resembles very much what happened a few years ago in Addis Ababa.
Denna situation är som alla andra har påtalat mycket tragisk. Den påminner mycket om vad som hände i Addis Abeba för några år sedan.
EnglishThe upcoming EU-African Ministerial Troika in Addis Ababa and the meeting on Guinea on 12 October in Abuja will be important in this respect.
Det kommande ministermötet mellan EU och Afrika i Addis Abeba och mötet om Guinea i Abuja den 12 oktober kommer att vara viktiga härvidlag.
EnglishA ministerial conference in Addis Ababa in December 2003 should help to develop ownership among all African stakeholders.
Den ministerkonferens som kommer att hållas i Addis Abeba i december 2003 bör kunna bidra till förtydligandet av ägarstrukturerna mellan de afrikanska förvaltarna.

Synonymer (engelska) till "Addis Ababa":

Addis Ababa