EN

to addict to {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to addict to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI now regard myself as a nicotine addict. But I am not bothering anyone else.
Numera betraktar jag mig själv som nikotinberoende, men jag stör ingen.
EnglishIt is a repressive instrument which, unlike the addict, profits from this approach.
Det är den repressiva apparaten som har nytta av det för sin fortlevnad och inte narkomanen.
English(Laughter) So, let's start with what's rational for an addict.
(Skratt) Så, låt oss börja med vad som är rationellt för en missbrukare.
EnglishFirstly, it may be a single act by a drug addict needing money to buy drugs.
Dels kan det röra sig om ett enstaka dåd av en narkoman, som vill skaffa sig pengar för inköp av droger.
EnglishThe odds that smokers take would deter anyone but an addict.
De odds en rökare har skulle avskräcka alla utom en missbrukare.
EnglishThey increased the nicotine content of some of their products so as to addict young people for life.
De ökade nikotinhalten i en del av sina produkter för att göra unga människor beroende för livet.
EnglishThe letter reminded me of a drug addict in denial, addicted to subsidies.
Brevet fick mig att tänka på en drogmissbrukare som inte erkände för sig själv att han var missbrukare - missbrukare av subventioner.
EnglishAmendment No 61 relates to treatments which are not based on drugs but which include a great deal of psychological help for the ill drug addict.
Ändringsförslag 61 handlar om behandling utan droger, men med väldigt mycket psykologisk hjälp till de drogberoende.
EnglishHe looks like an addict.
English. ~~~ But, actually, Frankie, at that time, was a heroin addict and he was in jail.
Och vet du vad, du kan inte klandra honom för stringens, men, faktiskt så var Frankie, vid den tiden, en heroinist och han satt i fängelse.
English12,000 new, notified addict cases come each year; we have 70,000 drug offenders a year and we lose 1,200 people through drug-related deaths per year.
Vi får 12 000 nya inrapporterade missbrukare varje år, vi har 70 000 narkotikabrott om året och vi förlorar 1 200 människor genom drogrelaterade dödsfall varje år.

Liknande översättningar för "to addict to" på svenska

addict substantiv
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
to allude to verb