"added value" - Svensk översättning

EN

"added value" på svenska

EN

added value {substantiv}

volume_up
added value (även: additional value)
Eurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
Added value means promoting quality in training and the exchange of experiences.
Mervärde är att sporra utbildningskvaliteten och erfarenhetsutbytet.
The approach is innovative and represents a high level of European added value.
Tillvägagångssättet är nyskapande och alstrar ett högt europeiskt mervärde.
added value

Användningsexempel för "added value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishOn behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
Å skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
EnglishWe need to make a determined effort to gain added value for our European project.
Vi behöver nu agera kraftfullt för att skapa mervärde för vårt europeiska projekt.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
English   – Mr President, this document refers to VAT, value added tax, on postage stamps.
   – Herr talman! Detta dokument handlar om moms, mervärdesskatt, på frimärken.
EnglishThe added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
Det mervärde som Europol tillför måste också noggrant klargöras i den här processen.
EnglishIf there is no added value, there is no justification for Community action.
Om det inte finns några förtjänster så kan gemenskapsåtgärderna inte berättigas.
EnglishThe second point is the idea of added therapeutic value for a new medicinal product.
Den andra punkten är idén med ett terapeutiskt mervärde för ett nytt läkemedel.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Om jag går till snabbköpet och köper ett paket mjölk betalar jag mervärdesskatt.
EnglishWe must offer added value in the form of experience, effectiveness and competence.
Vi måste ge ett mervärde i form av erfarenheter, effektivitet och kompetens.
EnglishWe shall reassess it, but everything depends on the added value it provides.
Vi ska göra en ny bedömning, men allt hänger på vilket mervärde denna lösning ger.
EnglishIt is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.
Det är svårt för oss att se " mervärdet " av EU-inblandning i denna fråga.
EnglishThe approach is innovative and represents a high level of European added value.
Tillvägagångssättet är nyskapande och alstrar ett högt europeiskt mervärde.
EnglishIn other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.
Med andra ord finns det ett tydligt mervärde i att sätta turismen i ett EU-sammanhang.
EnglishMrs van Dijk asked a specific question, of whether there was added value here.
Fru van Dijk ställde en specifik fråga, huruvida det fanns ett mervärde här.
EnglishThis is precisely where the added value of European integration is clearly evident.
Detta är exakt där mervärdet av den europeiska integrationen blir uppenbart.
EnglishThe value-added for the Côte d'Ivoire economy was estimated to be EUR 2.5 million.
Mervärdet för Elfenbenskustens ekonomi uppskattades till 2,5 miljoner euro.
EnglishI think the most important political point is the added value of European action.
Jag anser att det viktigaste i politiskt avseende är mervärdet av insatser på EU-nivå.
EnglishWhat is still at issue is at what level added value can be provided most effectively.
Vad det fortfarande är fråga om är på vilken nivå man effektivast skapar mervärde.
EnglishIndeed, your views have provided significant added value in a number of notable areas.
Era synpunkter har faktiskt bidragit med betydande mervärde på ett antal områden.

Liknande översättningar för "added value" på svenska

added adjektiv
value substantiv
value verb
Swedish
to value verb
market value substantiv
book value substantiv
numerical value substantiv
Swedish
actual value substantiv
Swedish
additional value substantiv
maximum value substantiv
Swedish