"added cost" - Svensk översättning

EN

"added cost" på svenska

volume_up
added cost {substantiv}
EN

added cost {substantiv}

volume_up
added cost (även: additional cost)

Användningsexempel för "added cost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecurity has a price, and the demand for greater multilateralism on our allies' part imposes an added cost.
Säkerhet har ett pris och kravet på större mångsidighet från våra allierades sida medför en extra kostnad.
EnglishThis constraint would only have added to the cost, which would have been of no positive advantage to consumers.
En sådan skyldighet skulle bara ha medfört en ytterligare kostnad och inte ha någon positiv effekt för konsumenten.
EnglishThere could be an added cost to them.
Det kan tillkomma ytterligare kostnader i sammanhanget.
EnglishIn the case of any further data, however, we must achieve a reasonable balance between cost and added benefit.
I samband med data, som sträcker sig utöver detta, måste man emellertid göra en förnuftig avvägning mellan insats och tillkommande nytta.
EnglishAny added cost resulting from the purchase of energy-efficient car tyres will, according to calculations, be recovered within eight months.
Enligt beräkningarna intjänas den eventuella extrakostnaden för att köpa bränsleeffektiva däck på åtta månader.
EnglishTo lost ticket sales should be added the cost of accommodation, meals and transport for passengers who were stranded at airports.
Utöver de förlorade inkomsterna från biljettförsäljning bör man räkna med kostnaderna för logi, måltider och transport för passagerare som blev strandsatta på flygplatser.
EnglishFirst of all, there is the issue of the three sites, raised by the rapporteur, for which the environmental cost should also be added to the financial cost.
Först har vi frågan om de tre platserna, som föredraganden har tagit upp, för vilka miljökostnaden också bör läggas till den finansiella kostnaden.
EnglishIf proof of changing the olive into oil were demanded the control system should be reasonably similar to the current one with the added cost for satellite pictures.
Om man krävde bevis för förädlingen av oliverna till olja, skulle kontrollsystemet vara påtagligt lika det nuvarande med tilläggskostnaden för satellitbilder.
EnglishThis pricing policy would lead to a substantial increase in price per cubic metre, an additional cost that would be added to the cost of animal welfare.
Denna prissättningspolitik skulle medföra en stark ökning av priserna per kubikmeter, en merkostnad som skulle läggas till den kostnad som kommer av djurens välbefinnande.

Liknande översättningar för "added cost" på svenska

cost substantiv
Swedish
added adjektiv
operating cost substantiv
to cost verb
prime cost substantiv
added value substantiv
Swedish
incremental cost substantiv
total cost substantiv
at cost adverb
inventory carrying cost substantiv
Swedish
life cycle cost substantiv
overhead cost substantiv
Swedish
free of cost adjektiv