EN

to add up {verb} [talesätt]

volume_up
to add up (även: to make sense)
to add up (även: to make sense)
to add up (även: to make sense)
to add up (även: to make sense)

Användningsexempel för "to add up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Just nu vet vi inte hur mycket den totala EU-budgeten kommer att uppgå till.
EnglishAlthough I see that as an encouragement, this does not add up to extra money.
Även om jag tycker att det är uppmuntrande, rör det sig inte om extra pengar.
EnglishMr President, in the Council's opinion, all these measures add up to an indissociable whole.
Herr ordförande, i rådets ögon utgör samtliga dessa åtgärder en odelbar helhet.
EnglishIt is therefore clear that there is something that does not add up in what you are telling us.
Det står alltså klart att det finns någonting som inte går ihop i det ni säger.
EnglishYou add all this up together and of course people are apathetic.
Lägger man samman allt detta är det inget mysterium att människor är "apatiska".
EnglishThese are all extremely important, but they do not add up to actual political weight.
Detta är mycket viktiga frågor, som emellertid inte har fått en tillräcklig politisk tyngd.
EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Vi vet alla att hela huset, den ekonomiska ramen, måste stå klart innan vi kan möblera rummen.
EnglishGreen thinking and measures to protect the environment can add up, too.
Grönt tänkande och åtgärder för att skydda miljön kan också läggas till.
EnglishEnlargement is very good, Mr President-in-Office of the Council, but the numbers do not add up.
Utvidgningen är mycket bra, men herr rådsordförande, siffrorna går inte ihop.
EnglishI agree that the risk is that these weak initiatives do not add up to anything substantial.
Jag håller med om att risken är att dessa svaga initiativ inte ger något avgörande resultat.
EnglishAre we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7 %?
Ska vi nu acceptera att amerikanerna skulle kunna tillsätta upp till 7 procent vatten till vinet?
EnglishAre we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7%?
Ska vi nu acceptera att amerikanerna skulle kunna tillsätta upp till 7 procent vatten till vinet?
EnglishParliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Tillsammans utgör parlamentets betänkanden en omfattande analys av fördragets viktigaste komponenter.
EnglishThese periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
Sammantaget leder dessa perioder till att kvinnor avancerar mycket långsamt i yrkeskarriären.
EnglishNevertheless, these amounts add up to millions of course.
Förvisso är det så att beloppen om man summerar ihop dem blir till miljoner.
EnglishYou can add up to 1,000 sites, including news and mobile sites, to your account.
Du kan lägga till upp till 1 000 webbplatser, bl.a. nyhetswebbplatser och mobila webbplatser, i ditt konto.
EnglishEveryone who can add up knows that 90 divided by 128 makes 703, 125 Belgian francs per cubicle.
Alla som kan räkna vet att 90 miljoner delat på 128 blir 703 125 belgiska franc per duschkabin.
EnglishIn addition, if we add up the population groups of the three countries, this makes a clear majority.
Om vi dessutom läger ihop befolkningsgrupperna i de tre länderna får vi en tydlig majoritet.
EnglishAll these things are separate in a sense from family policies but may add up to the same thing.
Alla dessa saker är på sätt och vis skilda från familjepolitiken, men går kanske ut på samma sak.
EnglishThen, when weighing up the facts, we found that those provided by the Commission do not add up at all.
När vi sedan vägde samman fakta fann vi att de som lämnats av kommissionen inte stämde alls.

Liknande översättningar för "to add up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb