"add-ons" - Svensk översättning

EN

"add-ons" på svenska

volume_up
add-on {substantiv}
SV
EN

add-ons {pluralis}

volume_up
Google does not make any warranties or guarantees about any add-ons.
Google lämnar inga garantier beträffande några tillägg.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i Verktygsfält.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i verktygsfältet.

Användningsexempel för "add-ons" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDisable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i Verktygsfält.
EnglishDisable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i verktygsfältet.
EnglishGoogle does not make any warranties or guarantees about any add-ons.
Google lämnar inga garantier beträffande några tillägg.
EnglishCreating a new Firefox profile allows you to start Firefox with a clean slate, without any of your settings or add-ons.
När du skapar en ny profil för Firefox kan du börja om utan några inställningar eller tillägg.
EnglishAlways be careful when installing add-ons as they may cause security, performance, or instability issues.
Tänk alltid efter innan du installerar tillägg eftersom de kan orsaka problem med säkerhet, prestanda eller instabilitet.
EnglishIt is not satisfactory to solve these problems with add-ons or additional offers of services which do not protect everyone.
Det räcker inte att lösa de här problemen med tillägg eller nya erbjudanden om tjänster som inte skyddar alla.
EnglishHowever, you can still add similar functionality to the browser by trying one or more of the following Firefox add-ons:
Du kan emellertid lägga till liknande funktioner i webbläsaren genom att testa ett eller flera av följande Firefox-tillägg:
EnglishWe in Parliament expressed the view that social policy, social justice and social cohesion should not be seen as add-ons after growth and employment.
Vi från parlamentet framförde då att socialpolitik, social rättvisa och social sammanhållning inte får inte ses som en restpost efter tillväxt och sysselsättning.

Synonymer (engelska) till "add-on":

add-on

Liknande översättningar för "add-ons" på svenska

add location