"add-in" - Svensk översättning

EN

"add-in" på svenska

volume_up
add-in {substantiv}
SV
EN

add-in {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "add-in" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
Jag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
EnglishI would add that, with your plan, we will have a milk shortage in the future.
Jag vill tillägga att vi genom er plan kommer att få brist på mjölk i framtiden.
EnglishI would therefore like to add that we also need more economic control in Europe.
Jag vill därför tillägga att vi även behöver mer ekonomisk kontroll i Europa.
EnglishLet me also add, having been requested, the following position of the Commission.
På begäran vill jag också ta upp följande ståndpunkt som kommissionen har antagit.
English   Mr President, let me add my congratulations to Mr Karim on an excellent report.
   Herr talman! Låt mig också gratulera Sajjad Karim till ett utmärkt betänkande.
EnglishMr President, Commissioner, I wish to add something to what has just been said.
Herr talman, herr kommissionär! Jag vill knyta an till det som just har sagts.
English(DA) Mr President, I would just like briefly to add something to my first speech.
- (DA) Herr talman! Jag vill bara kort tillägga en sak till mitt första anförande.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishI would like to add a few personal comments. I agree with all these statements.
(DE) Personligen vill jag gärna tillägga: jag vill understryka alla dessa ord.
EnglishI am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
Jag är säker på att Franco Frattini kommer att ha en del att säga i ärendet.
EnglishIf you allow me, I shall add some remarks on the pregnant workers directive.
Om jag får, vill jag tillägga några saker om direktivet om gravida arbetstagare.
English   Mr President, I should like to add to the criticism expressed in this House.
   .– Herr talman! Jag vill instämma i den kritik som har framförts här i kammaren.
EnglishThat, Mr President, is what I wished to add to the rapporteur’s presentation.
Det, herr talman, var vad jag hade att tillägga till föredragandens presentation.
EnglishOf course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Jag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
EnglishExcept that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
EnglishBut I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
Men jag vill tillägga att inom detta område kan vi inte nöja oss med experiment.
EnglishI should like to add something in reply to the supplementary question just put.
Jag skulle vilja tillägga ytterligare en sak som svar på den här följdfrågan.
EnglishIn the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
EnglishI agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
Jag kan gå med på förändringar som ökar klarheten men inte ändrar innehållet.
EnglishIn regard to additional substances, Parliament had hoped to add a consistent number.
När det gäller tillsatser hade parlamentet hoppats kunna lägga till en hel del.

Synonymer (engelska) till "add-in":

add-in

Liknande översättningar för "add-in" på svenska

in preposition
in adjektiv
to get in verb
to take in verb