"Adam" - Svensk översättning

EN

"Adam" på svenska

volume_up
Adam {egenn.}
SV
volume_up
adamant {substantiv}
SV
SV

"Adam" på engelska

volume_up
Adam {egenn.}
EN
EN

Adam {egennamn}

volume_up
Adam
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
Adam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
Greetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Polen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
lf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.
Om Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.
SV

Adam {egennamn}

volume_up
Adam
Adam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
Mr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
Polen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
Greetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Om Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.
lf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.

Användningsexempel för "Adam" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGordon Adam's second report is about improving nuclear safety in eastern Europe.
Gordon Adams andra betänkande syftar till att förbättra kärnsäkerheten i öst.
EnglishAlthough Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
Adam är inte närvarande, men jag vill tacka honom för ett väl genomfört arbete.
EnglishWe have decided to abstain from voting on the Adam report on trans-European networks.
Vi har valt att avstå från att rösta för Adams betänkande om transeuropeiska nät.
EnglishThis means deleting the word " primarily ', which I think Mr Adam can accept.
Ordet huvudsakligen skall således tas bort, vilket jag tror att Adam kan acceptera.
EnglishMr President, I should like to thank Mr Adam for this exceptional report.
Herr ordförande! Jag skulle vilja tacka Adam för detta exceptionella betänkande.
EnglishThis means deleting the word "primarily' , which I think Mr Adam can accept.
Ordet huvudsakligen skall således tas bort, vilket jag tror att Adam kan acceptera.
EnglishAdam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
Adam Smith, för 200 år sedan, talade om vårt begär efter ett liv utan skam.
EnglishMr Adam clearly indicated the export possibilities for coal technology.
Adam visade tydligt vilka exportmöjligheter det finns på området för kolteknik.
EnglishMadam President, I think Adam Smith has been very successful, especially in Ireland!
Fru talman! Jag tycker att Adam Smith har varit mycket framgångsrik, särskilt i Irland!
EnglishMr Adam also wishes to remove two other words, namely "new vessels' .
Dessutom skulle han vilja lyfta ut fyra andra ord, nämligen "ny typ av fartyg" .
EnglishMr Adam also wishes to remove two other words, namely " new vessels '.
Dessutom skulle han vilja lyfta ut fyra andra ord, nämligen " ny typ av fartyg ".
EnglishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
EnglishI share Mr Adam's view that it is a pity it has taken quite so long to sort it out.
Jag delar Adams inställning att det är tråkigt att det tagit så lång tid att reda ut saken.
Englishlf Adam Gibson gets that syncording to the authorities...... we'll all be destroyed.
Om Adam Gibson ger min syncording till myndigheterna, dör vi allihop.
English   Mr President, I would firstly like to thank the rapporteur, Mr Adam, for his work.
   – Herr talman! Jag skulle först vilja tacka föredraganden, Gordon Adam, för hans arbete.
Englishlf you really love your wife and kid...... you'll tell me where Adam Gibson is.
Om du älskar din fru och dotter, så berättar du var Gibson finns.
English. ~~~ (Laughter) Adam Ostrow: Kind of creepy, right?
innan det är för sent (Skratt) Adam Ostrow: Rätt så läskigt, eller hur?
EnglishI have known Mr Adam for over 14 years and he did not deserve this – he deserved better.
Någonting annat än detta är fullständigt irrelevant i nuvarande skede.
EnglishGreetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Polen, Adam Mickiewicz land, hälsar till er, herr premiärminister.
EnglishIt is an ethnic group with a religious base, the holy alliance of Adam Smith and Calvin.
En etnisk grupp med religiösa grundvalar, den heliga alliansen mellan Adam Smith och Calvin.

Synonymer (engelska) till "Adam":

Adam
adamant
Adam Smith
English