"adage" - Svensk översättning

EN

"adage" på svenska

volume_up
adage {substantiv}
EN

adage {substantiv}

volume_up
adage (även: saying)
They also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
De har även ett 3000 år gammalt ordspråk, som jag anser vara det bästa diet-rådet någonsin.
Once again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.

Användningsexempel för "adage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Man kan säga att ju längre ner på stegen man hamnar, desto mer komplext är systemet.
EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Det gamla talesättet om att inte lägga alla ägg i samma korg förefaller stämma.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Det skulle vara klokt att minnas det gamla ordspråket ”tänk först och handla sen”.
EnglishAs the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
Man vet inte vad något går för förrän man har prövat det, som ordspråket säger!
EnglishThis proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
Detta bevisar också ordspråket: den som betalar bestämmer.
EnglishThey also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
De har även ett 3000 år gammalt ordspråk, som jag anser vara det bästa diet-rådet någonsin.
EnglishThe last committee report for this parliamentary term confirms the old adage of 'last but not least'.
Det sista utskottsbetänkandet under denna mandatperiod bekräftar den gamla devisen last but not least .
EnglishThe old adage 'More haste, less speed' still holds.
Försiktigheten säger oss att " man ska skynda långsamt" .
EnglishThe old adage 'More haste, less speed'still holds.
Försiktigheten säger oss att " man ska skynda långsamt ".
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Låt oss handla nu och motbevisa det gamla engelska ordspråket ”Man saknar inte vattnet förrän källan har sinat”.
EnglishOnce again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Att hålla sitt ord är onekligen en föråldrad dygd, men vid budgetväggens fot gick rådets löften upp i rök.
EnglishOnce again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.
EnglishI think the old adage of testing the ground by walking on it would be particularly wise in this case, Mr Solana.
Det gamla talesättet "man visar att man kan gå genom att använda sina ben", tycks särskilt förnuftigt i det här fallet.
EnglishI think the old adage of testing the ground by walking on it would be particularly wise in this case, Mr Solana.
Det gamla talesättet " man visar att man kan gå genom att använda sina ben ", tycks särskilt förnuftigt i det här fallet.
EnglishThere is truth in the adage but for once let us leave it to the labels to reveal the information we are entitled to.
Det ligger mycket i talesättet men låt oss för en gångs skull låta etiketterna avslöja den information som vi har rätt till.
EnglishOnly a constructive international stance such as this one is in keeping with Peking's adage of harmonious external relations.
Detta är den enda konstruktiva internationella inställning som är i linje med Pekings uttalanden om harmoniska yttre förbindelser.
EnglishThis adage, which ringingly endorses the desire to tackle the root causes of problems, applies perfectly to European waste policy.
Detta talesätt, som så klangfullt stöder viljan att hantera roten till problemen, passar precis in på den europeiska avfallspolitiken.
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Rådet tycks förnuftigt nog ta ett steg tillbaka och tycks lyssna på det gamla talesättet ”den som gifter sig i hast får gott om tid att ångra sig”.
EnglishMr President, the work on the 2007 budget confirms the old adage that, while procedures may be repeated, there is no such thing as a routine budget.
Arbetet med 2007 års budget bekräftar den gamla sanningen att det inte finns något sådant som en rutinmässig budget, även om förfarandet kanske upprepas.

Synonymer (engelska) till "adage":

adage