"ad infinitum" - Svensk översättning

EN

"ad infinitum" på svenska

EN

ad infinitum {adverb}

volume_up
ad infinitum
However, this role does not mean that their authority should be extended ad infinitum.
Denna roll betyder inte alls att deras befogenheter måste utvidgas i det oändliga.
The latter cannot be extended ad infinitum and it is good that Parliament realises this.
Den kan inte sträckas ut i det oändliga och det är bra att parlamentet inser det.
However, situations need to be avoided where the EU's involvement is prolonged ad infinitum.
Situationer som leder till att EU:s engagemang förlängs i det oändliga måste dock undvikas.

Användningsexempel för "ad infinitum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, this role does not mean that their authority should be extended ad infinitum.
Denna roll betyder inte alls att deras befogenheter måste utvidgas i det oändliga.
EnglishThe latter cannot be extended ad infinitum and it is good that Parliament realises this.
Den kan inte sträckas ut i det oändliga och det är bra att parlamentet inser det.
EnglishHowever, situations need to be avoided where the EU's involvement is prolonged ad infinitum.
Situationer som leder till att EU:s engagemang förlängs i det oändliga måste dock undvikas.
EnglishIt is clearly based on the idea that the EU's expenditure should just carry on increasing ad infinitum.
Utgångspunkten är uppenbarligen att EU:s utgifter ska växa och växa för evigt.
EnglishIf they had their way, this approach would apply ad infinitum.
Om man gav dem fria tyglar skulle omfattningen bli oändlig.
EnglishNegative statistics of this kind can be reeled off ad infinitum.
Sådana obalanser kan man fortsätta att räkna upp.
EnglishWe could talk about this topic ad infinitum.
EnglishBut they cannot be extended ad infinitum.
EnglishImprisonment, torture, the mutilation of young women and so on and so forth, are definitely issues that we could discuss ad infinitum.
Anhållandena, tortyren, stympningen av unga kvinnor och liknande, det är ju absolut diskussionsämnen som man kan ägna sig åt en hel kväll.
EnglishWe can lay down rules ad infinitum, but if they are not implemented in municipal practice, they will have little effect in the end.
Vi kan skapa hur många nya bestämmelser som helst, men får de inget genomslag i den samhälleliga praktiken så är de på det hela taget verkningslösa.
EnglishIn this area, and for the reasons already explained, we think that the principle of subsidiarity should prevail ad infinitum in this case.
På detta område, och på grund av vad som nämnts, anser vi att subsidiaritetsprincipen bör tillämpas till sin yttersta konsekvens i denna fråga.
EnglishThe heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.
Centralbankschefer punkterar inte bubblor utan de prisas tvärtom när de hela tiden ser till att bubblorna kan växa i det oändliga.
EnglishI should now like to put an end to any further speeches on the subject, as I am afraid that discussing the matter ad infinitum is not going to lead to a clear decision.
Jag skulle önska att vi sätter punkt för inläggen i denna fråga, för om de blir fler är jag rädd att vi inte kommer att nå fram till något entydigt beslut.
EnglishThe developing countries must realise that, if they fail to invest in the quality of their human resources, they are condemned to the same development situation ad infinitum.
Utvecklingsländerna måste inse att om de inte investerar i kvaliteten för sina mänskliga resurser fördöms de till samma utvecklingssituation i oändlighet.
EnglishYet in line with what Mrs Laperrouze said about coal, it is not at all clear to me why the Commission should stipulate subsidising coal ad infinitum, as it were.
Även om jag instämmer med vad Anne Laperrouze sa om kol, är det inte alls klart för mig varför kommissionen skulle yrka på att subventionera kol i det oändliga, så att säga.
EnglishI know it has been said countless times before, but the Council cannot be allowed to continue to ignore this position - which is no longer just Parliament's position - ad infinitum.
Förmodligen blir det bara en upprepning i raden, men rådet kan inte fortsätta att ignorera detta ställningstagande, som inte längre är bara parlamentets åsikt, i evighet.
EnglishBy enlarging ad infinitum, the Union will soon become an enormous free trade area or a classic international organisation, and will therefore lose all of its individual nature.
Genom att utvidga i det oändliga kommer unionen snart att bli ett enormt frihandelsområde eller en klassisk internationell organisation, och därigenom förlora hela sin individualitet.

Liknande översättningar för "ad infinitum" på svenska

ad substantiv
ad hoc committee substantiv
ad agency substantiv
ad campaign substantiv
ad hominem substantiv
ad eller advert substantiv
ad hoc adjektiv
Swedish
ad hoc substantiv
ad libitum adverb
ad libitum adjektiv
ad lib adverb
ad lib adjektiv