EN

actuarially {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "actuarially" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen the equality and non-discrimination directives were passed, it was clearly understood that actuarially justified distinctions would still be justifiable.
När direktiven om jämställdhet och icke-diskriminering godkändes framgick det klart och tydligt att det fortfarande skulle vara berättigat med försäkringstekniskt motiverade skillnader.

Synonymer (engelska) till "actuary":

actuary