"actual time" - Svensk översättning

EN

"actual time" på svenska

EN

actual time {substantiv}

volume_up
1. juridik
actual time

Användningsexempel för "actual time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhile, at the same time, the actual number of transplants has remained almost entirely flat.
Samtidigt har antalet transplantationer kvarstått på nästan samma nivå.
EnglishIn actual fact, the present time is a phase in the enlargement of Europe.
Faktum är att vi i dag upplever ett skede av Europas utvidgning.
EnglishAt the same time, actual or potential victims must be given access to legal and medical assistance.
Samtidigt måste offer och potentiella offer ges tillgång till rättslig och medicinsk hjälp.
EnglishI think now is the actual time to put this to you.
Jag tror att detta är rätta ögonblicket att lägga fram det för er.
EnglishIf that is missing, study abroad might unduly extend the actual length of time a person studies.
Om den goda viljan inte finns kan utlandsstudierna utgöra en oskälig förlängning av den egentliga studietiden.
EnglishAmendment No 3 seeks to change the dates of implementation to take into account the actual time frame of the proposal.
Ändringsförslag 3 vill flytta fram datumen för genomförande med hänsyn till förslagets verkliga tidsram.
EnglishTherefore, in terms of actual working time, for a Presidency with this mandate during the second half of the year, four months are left.
Därför blir den faktiska arbetstiden för ett ordförandeskap med detta mandat under årets andra hälft fyra månader.
EnglishThis amount is then adjusted to reflect the actual time you were covered in that country (called the pro rata benefit).
Pensionsbeloppet justeras sedan, så att det överensstämmer med den period som du var försäkrad i det landet (så kallad pro rata-förmån).
English What was the average time taken to process the requests, from the time of submission to the time of actual confiscation of the assets concerned?
 Vilken var den genomsnittliga tiden för förverkligande av ansökan, från att ansökan inkom till faktisk konfiskation av egendom?
EnglishEven though the overall reduction in working hours may be postponed for some time, the actual rest-period times and so on come into force immediately.
Även om den allmänna minskningen av arbetstiden kan skjutas upp för en tid, så kommer den verkliga tiden för viloperioder och så vidare att träda i kraft omedelbart.

Liknande översättningar för "actual time" på svenska

actual adjektiv
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish
additional time substantiv