"actual amount" - Svensk översättning

EN

"actual amount" på svenska

EN

actual amount {substantiv}

volume_up
actual amount
We have therefore thought it most sensible not to state an actual amount for what the statute of members might cost in 2005.
Vi har följaktligen ansett det vara förnuftigast att inte ange ett faktiskt belopp för vad ledamotsstadgan kan kosta under 2005.

Användningsexempel för "actual amount" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey amount, in actual fact, to direct subsidies to the fishing industry.
I själva verket rör det sig om direkta subventioner till fiskeindustrin.
EnglishThere is, however, a great disparity in the estimates of the actual amount to be spent or paid next year.
Uppskattningarna av vilka summor som behöver spenderas nästa år är dock mycket olika.
EnglishIn actual fact, an incredible amount is happening in this area, albeit not as much as we should like.
Det händer faktiskt otroligt mycket på detta område, men inte så mycket som vi skulle vilja.
EnglishWe have therefore thought it most sensible not to state an actual amount for what the statute of members might cost in 2005.
I budgeten för 2005 har 17,5 miljoner euro dessutom anslagits för löner som utbetalas till ledamöternas sekretariat.
EnglishWe have therefore thought it most sensible not to state an actual amount for what the statute of members might cost in 2005.
Vi har följaktligen ansett det vara förnuftigast att inte ange ett faktiskt belopp för vad ledamotsstadgan kan kosta under 2005.
EnglishBut at least what we pay for fish would reflect the actual amount of fish that it is possible to catch in Mauritanian waters.
Men det som vi betalar för fisk kommer åtminstone att avspegla den faktiska mängd fisk som det går att fånga i mauretanska vatten.
EnglishIt is an easy solution for the Union but, in effect, it reduces the actual amount of aid provided to developing countries.
Det är en enkel lösning för EU, men i verkligheten innebär det en minskning av det bistånd som faktiskt ges till utvecklingsländerna.
EnglishThere is, however, a great disparity in the estimates of the actual amount to be spent or paid next year.
Detta år har vi alltså anhållit om ytterligare två miljarder euro som betalningsmedel för strukturfonderna, eftersom det finns efterfrågan från medlemsstaterna.

Liknande översättningar för "actual amount" på svenska

amount substantiv
actual adjektiv
additional amount substantiv
net amount substantiv
aggregate amount substantiv
Swedish
actual value substantiv
Swedish
any amount adverb
invoice amount substantiv
global amount substantiv
bill amount substantiv