"actively" - Svensk översättning

EN

"actively" på svenska

volume_up
activation {substantiv}
volume_up
activator {substantiv}
volume_up
activism {substantiv}
EN

actively {adverb}

volume_up
actively
The Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
Kommissionen kommer aktivt att uppmana medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden.
The Commission is actively promoting the summit’ s recommendations in this area.
Kommissionen främjar aktivt toppmötets rekommendationer inom detta område.
The Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
Kommissionen arbetar också aktivt för att förbättra den digitala färdskrivaren.
actively
Now that Frontex has been launched, it must receive adequate resources and involve other neighbouring countries affected by migration flows as actively as possible.
Nu när Frontex är verksamt måste det få adekvata anslag och engagera andra grannländer som påverkas av migrationsströmmarna så aktivt som möjligt.

Användningsexempel för "actively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Jag förutsätter därför att Europaparlamentet aktivt kommer att bidra till detta.
EnglishThe European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
Den Europeiska unionen kan med hjälp av Phare-programmet bidra aktivt till det.
EnglishThey need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
De måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
EnglishResearchers actively involved in undergraduate education as widely as possible.
Forskare deltar aktivt i grundutbildningen i så stor utsträckning som möjligt.
EnglishThen the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
Systemet söker sedan aktivt efter högsta antalet möjliga klick inom din budget.
EnglishThe European Union is committed to actively supporting the stabilisation of Iraq.
EU har åtagit sig att aktivt stödja en stabilisering av förhållandena i Irak.
EnglishThe Commission is also working actively on improving the digital tachograph.
Kommissionen arbetar också aktivt för att förbättra den digitala färdskrivaren.
EnglishIt is a Charter for the citizens, who have participated actively in its creation.
Det är en stadga för medborgarna som har deltagit aktivt i dess utarbetande.
EnglishWars come and go if there is this kind of attitude, but we must build peace actively.
Krig kommer och går om man har denna inställning, men vi måste bygga fred aktivt.
EnglishI believe that we should constructively and actively participate in defining these.
Jag anser att vi bör medarbeta konstruktivt och aktivt i fråga om denna definition.
EnglishThe Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
Kommissionen kommer aktivt att uppmana medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden.
EnglishThe Commission is actively promoting the summit’ s recommendations in this area.
Kommissionen främjar aktivt toppmötets rekommendationer inom detta område.
EnglishParliament has participated actively in the preparation of the air strategy.
Parlamentet har deltagit aktivt i utarbetandet av strategin för luftkvalitet.
EnglishI promise that the Commission will continue to work actively and closely with you.
Jag lovar att kommissionen kommer att fortsätta ett aktivt och nära samarbete med er.
EnglishThe Commission is actively promoting the summit’s recommendations in this area.
Kommissionen främjar aktivt toppmötets rekommendationer inom detta område.
EnglishThe EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
EU kommer att fortsätta att noga följa och aktivt delta i denna process.
EnglishAt that time I committed myself to working actively with you in the European interest.
Jag åtog mig då att tillsammans med er arbeta aktivt med Europas bästa för ögonen.
EnglishIt describes how the department has actively worked to create this environment.
Här beskrivs hur avdelningen aktivt har jobbat för att skapa denna miljö.
EnglishIt is therefore important that, in this area too, we should actively combat drug abuse.
Därför är det viktigt att vi också inom detta område aktivt arbetar mot missbruk.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Dessutom måste medlemsstaterna aktivt medverka i översynen av rådets arbete.

Synonymer (engelska) till "activated":

activated
English
activation