"active ingredient" - Svensk översättning

EN

"active ingredient" på svenska

EN

active ingredient {substantiv}

volume_up
1. kemi
active ingredient
active ingredient

Användningsexempel för "active ingredient" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs in most cases, the active ingredient of the biocides is also used as a plant protection product.
Som i de flesta fall används den aktiva ingrediensen i biocider också som en produkt vid växtodling.
EnglishThere are others that do not contain enough of the active ingredient and whose packaging is misleading.
Andra återigen innehåller inte tillräckligt av den aktiva substansen och har en missvisande förpackning.
EnglishWhat is an active ingredient or an excipient?
Vad är en aktiv ingrediens eller ett hjälpämne?
EnglishSome counterfeit products contain good ingredients and others bad ones or, indeed, no active ingredient at all.
Vissa förfalskade produkter innehåller bra substanser medan andra innehåller dåliga eller inga aktiva substanser över huvud taget.
EnglishI refer particularly to the introduction of mandatory inspections of active-ingredient production sites in third countries.
Jag tänker särskilt på införandet av obligatoriska inspektioner av anläggningar i tredjeland, som tillverkar aktiva substanser.
EnglishIn developing countries in particular, medicinal products are in circulation which are too strong or too weak, have no active ingredient or are even toxic.
Detta finns underdoserade, överdoserade, verkningslösa och till och med giftiga läkemedel i omlopp – framför allt i utvecklingsländerna.
English1.What the situation is with regard to the authorisation and use of the product Cytotec (active ingredient misoprostol) across the Member States;
1.Hur ser situationen ut när det gäller godkännande och användning av produkten Cytotec (som innehåller den aktiva substansen misoprostol) i samtliga medlemsstater?
EnglishThese products are manufactured in factories or workshops which do not follow the rules of good manufacture and, in many cases, they contain no trace of the pharmaceutically active ingredient.
Dessa produkter tillverkas i fabriker eller verkstäder som inte följer reglerna för god tillverkning och i flera fall innehåller de inga spår av den farmaceutiskt aktiva ingrediensen.
EnglishA requirement was included, however, for all drugs containing the same active ingredient to bear the same company name, in order to avoid patients becoming confused and taking excessively high doses.
Ett krav framfördes dock om att alla läkemedel som innehåller samma aktiva beståndsdel ska bära samma företagsnamn, så att patienterna inte blir förvirrade och tar för höga doser.

Liknande översättningar för "active ingredient" på svenska

ingredient substantiv
active adjektiv
active voice substantiv
active agent substantiv
active region substantiv