"active control" - Svensk översättning

EN

"active control" på svenska

EN

active control {substantiv}

volume_up
1. "pharmaceuticals", medicinvetenskap

Användningsexempel för "active control" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis allows for active control of users by the government.
Detta gör det möjligt för regeringen att aktivt kontrollera användare.
EnglishAnother region in crisis where the European Union is pursuing an active control and prevention policy is Africa.
En annan krishärd där Europeiska unionen för en aktiv politik när det gäller förvaltning och förebyggande åtgärder är Afrika.
English(NL) Another region in crisis where the European Union is pursuing an active control and prevention policy is Africa.
(NL) En annan krishärd där Europeiska unionen för en aktiv politik när det gäller förvaltning och förebyggande åtgärder är Afrika.
EnglishSmart metering systems and active control systems have been introduced, such as automation, control and monitoring systems designed to save energy.
System med smarta mätare och aktiva styrsystem har införts, till exempel automatiserings-, styr- och övervakningssystem som är avsedda att spara energi.
EnglishSecondly, inclusion in the draft directive of a provision on the introduction of intelligent metering and active control systems (smart metering) that aim to save energy.
För det andra införandet i förslaget till direktiv av en bestämmelse om införande av system med smarta mätare och aktiva styrsystem som är avsedda att spara energi.
EnglishThis control is certainly absent in many Member States and this is a hindrance to the participation of the national parliaments in active control and in the proposal of European issues in each State.
Denna kontroll saknas i många medlemsstater, vilket förhindrar de nationella lagstiftarna att utöva aktiv kontroll och delta i beslutsfattandet om de europeiska frågorna i medlemsstaterna.

Liknande översättningar för "active control" på svenska

control substantiv
active adjektiv
to control verb
active voice substantiv
Swedish
birth control substantiv
Swedish