EN

to activate [activated|activated] {verb}

volume_up
If you want to fade out the object at normal speed, activate this option button.
Aktivera det här alternativfältet om objektet ska döljas i normal hastighet.
Activate the Double line spacing with the (Ctrl) (2) key.
Du kan också aktivera det dubbla radavståndet med hjälp av kortkommandot Ctrl+2.
Activate this check box if you want to rotate the dimensions by 180 degrees.
Aktivera den här rutan om du vill rotera dimensioneringen 180 grader.
to activate

Användningsexempel för "to activate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishIf you want to fade out the object at normal speed, activate this option button.
Aktivera det här alternativfältet om objektet ska döljas i normal hastighet.
EnglishIf you activate this button, the following functions are added to the dialog.
Om du klickar på den här kommandoknappen utökas dialogrutan med följande funktioner.
EnglishMark this box to activate the register-true option for all pages of this Style.
Om du vill aktivera register för alla sidor i den här mallen markerar du den här rutan.
EnglishI am pleased that the EU is helping to revive and activate this potential.
Jag är glad över att EU hjälper till att återuppväcka och aktivera denna potential.
EnglishOn the Device tab page, you can activate the special options for your printer.
Under fliken Enhet aktiverar du speciella alternativ för din skrivare.
EnglishClick this icon on the table object bar to activate the sum function.
När du klickar på den här ikonen på tabellobjektlisten startar du summafunktionen.
EnglishIf you activate this icon, you can only move the objects between grid points.
Om du aktiverar den här ikonen, kan objekten bara flyttas mellan de olika rasterpunkterna.
EnglishWith this command you can activate or deactivate inserted plug-ins.
Med det här kommandot aktiverar eller deaktiverar du plug-ins (insticksprogram).
EnglishActivate the icon button if you want to play a certain sound file during the slide transition.
Klicka på ikonen om du vill att en ljudfil ska spelas upp vid diabildsväxlingen.
EnglishActivate this option field, if you decide to export your data in color.
Det här alternativfältet aktiverar du om din fil ska exporteras med färger.
EnglishActivate this check box if you want to rotate the dimensions by 180 degrees.
Aktivera den här rutan om du vill rotera dimensioneringen 180 grader.
EnglishIt follows from this that the United States or Russia has the main key to activate the protocol.
Av det följer att USA och Ryssland håller nyckeln till att aktivera protokollet.
EnglishActivate the icon button if you want a certain sound file to be played when the slide changes.
Aktivera ikonkommandoknappen om en viss ljudfil ska spelas upp vid diabildsväxling.
EnglishThis is where you activate and deactivate the page preview of the document.
Här aktiverar och deaktiverar du förhandsgranskningen av dokumentet.
EnglishIf you show the window by clicking the window border, you activate the AutoHide function.
Om du visar fönstret genom att klicka på fönsterkanten, aktiverar du funktionen AutoHide.
EnglishWith this menu command you can activate or deactivate the view of the function bar.
Med det här menykommandot visar eller döljer du funktionslisten.
EnglishActivate this page to create a summary of all presentation contents.
Markera den här rutan om du vill skapa en sammanfattning av allt presentationsinnehåll.
EnglishOpen a submenu with commands to calculate tables and activate AutoInput.
Här öppnar du en undermeny med kommandon för att beräkna tabeller och aktivera AutoInmatning.
EnglishIf it would activate the procedure I would ask the Commission to think again.
Om de medför aktivering av förfarandet vill jag uppmana kommissionen att tänka efter en gång till.

"activate a gene" på svenska

activate a gene
Swedish
  • aktivera en gen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "activated":

activated
English
activation