"action value" - Svensk översättning

EN

"action value" på svenska

EN

action value {substantiv}

volume_up
action value
Secondly, the action value which leads to an action in accordance with the terms laid down in the proposal.
För det andra det insatsvärde som resulterar i en åtgärd i enlighet med de villkor som angetts i förslaget.

Användningsexempel för "action value" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCan you explain to me the added value of action relating to the return of immigrants?
Kan ni förklara för mig mervärdet av åtgärder när det gäller invandrares återvändande?
EnglishThat, I think, is a very important victory, since the action value is a very crucial figure.
Det tycker jag är en mycket viktig seger, eftersom insatsvärdet har en mycket central roll.
EnglishThe EU should confine its remit to those areas of policy where European action clearly has added value.
Unionen måste begränsa sig till de politikområden där europeiskt agerande har ett tydligt mervärde.
EnglishEuropean action can add value, and many information tools such as the EU health portal are already in place.
Åtgärder på EU-nivå kan ge ett mervärde och många verktyg, exempelvis EU:s hälsoportal, är redan på plats.
EnglishSecondly, the action value which leads to an action in accordance with the terms laid down in the proposal.
För det andra det insatsvärde som resulterar i en åtgärd i enlighet med de villkor som angetts i förslaget.
EnglishThese networks can add value to action by the Member States on rare diseases and in other cases.
Dessa nätverk kan tillföra medlemsstaternas åtgärder ett mervärde i fråga om sällsynta sjukdomar och i andra sammanhang.
EnglishFurthermore, the Union must cut back its activity to those areas of policy where European action clearly adds value.
Dessutom måste unionen inskränka sig till de politikområden där ett europeiskt agerande har ett tydligt mervärde.
EnglishWe are making an overall value judgement about NATO' s action, and this overall value judgement is positive.
Vi gör en global bedömning av Natos aktioner och den globala bedömningen är positiv och vi delar Natos uppfattning.
EnglishThe added value of action at European level lies in extending and spreading best practice to Member States which are not yet applying it.
Mervärdet av åtgärder på EU-nivå ligger i att utvidga och sprida användningen av bästa metoder till medlemsstater som ännu inte tillämpar dem.
EnglishI believe that this very directive is a prime example of how joint European action can yield added value, and not simply in financial terms.
Jag anser att direktivet är ett skolexempel på att EU genom gemensamma insatser kan åstadkomma ett mervärde som inte enbart är av ekonomiskt slag.
EnglishThere has been a lot of focus upon whole-body vibrations, but I should like to emphasise that Parliament has in actual fact reduced the action value from 0.6 m/ sec2 to 0.5 m/ sec2.
Man har fokuserat mycket på helkroppsvibrationer, men jag vill gärna betona att parlamentet faktiskt lyckades sänka insatsvärdet från 0,6 m / s2 till 0,5 m / s2.
EnglishHowever, we should point out that, in the housing policy sector, any endeavour on the part of the European Commission comes, it must be said, as added value to action taken by national governments.
Den sociala utslagningen är ett särskilt komplicerat problem, som inte kan angripas på annat sätt än genom politiken för utbildning, hälsovård, social trygghet och sysselsättningsstrategierna.

Liknande översättningar för "action value" på svenska

value substantiv
value verb
Swedish
action substantiv