"action planning" - Svensk översättning

EN

"action planning" på svenska

EN

action planning {substantiv}

volume_up
action planning

Användningsexempel för "action planning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf it does, what specific action is the Commission planning to take?
Om den gör det, vilka konkreta åtgärder planerar den att vidta?
EnglishWe must rely on local action and joint local planning.
Vi måste lita på lokal aktivitet och en lokal samplanering.
EnglishI know for a fact that some German and Hungarian Members of the European Parliament are planning further action this year in opposition to these Presidential Decrees.
Jag vet med säkerhet att vissa tyska och ungerska ledamöter i Europaparlamentet planerar fler aktioner i år mot dessa presidentdekret.
EnglishI hope the common guidelines in the strategic framework document will indeed guide the national committees in planning effective action.
Jag hoppas att de gemensamma riktlinjerna i det strategiska ramdokumentet verkligen kommer att hjälpa de nationella kommittéerna att planera verkningsfulla åtgärder.
EnglishIn light of this policy what action is the Commission planning to take to assess the impact of this oil exploration on the human rights situation in the area?
Vilka åtgärder planerar kommissionen mot bakgrund av denna politik att vidta för att utvärdera effekterna av denna oljeprospektering på människorättssituationen i området?
EnglishIn view of the above, what action is the Commission planning to take in order to prevent the reform of the CAP from having a harmful effect on the most disadvantaged parts of the EU?
Vilka åtgärder kommer kommissionen mot denna bakgrund att vidta för att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inte skall få negativa konsekvenser för mindre gynnade områdena inom EU?

Liknande översättningar för "action planning" på svenska

planning substantiv
planning verb
Swedish
action substantiv
action plan substantiv