EN

acting out {substantiv}

volume_up
1. psykologi
acting out
acting out

Användningsexempel för "acting out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGary, you must use your acting to find out any information you can from the terrorists.
Gary måste använda sitt skådespeleri för att utvinna information från terroristerna.
EnglishWe are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
Vi agerar inte på detta sätt för att vi känner extra mycket för den georgiska befolkningen.
EnglishMe and you, man, we're security guards out here acting like real cops.
Du och jag är säkerhetsvakter som agerar som riktiga poliser.
EnglishI fear that this is what happens when groups do not coordinate and start acting out of order.
Jag är rädd för att det här är vad som händer när grupper inte har någon samordning, utan börjar agera hur som helst.
EnglishLet us stop acting out humanitarian indignation.
Låt oss sluta upp med att spela komedi om mänsklig harm.
EnglishWe welcome Sweden as an environmentally friendly presidency, but Sweden would be acting completely out of character if it were to send MOX fuel to Sellafield.
Vi välkomnar Sverige som ett ekologiskt vänligt ordförandeskap, men Sverige skulle agera mycket motsägelsefullt om man skickade MOX-bränsle till Sellafield.
EnglishIn addition, we cannot solve this problem of citizens' mistrust by now acting out a play, pretending we are making a significant contribution to tackling the financial crisis.
Dessutom kan vi inte lösa problemet med medborgarnas misstroende genom att nu spela upp en teater och låtsas att vi spelar en avgörande roll för att lösa finanskrisen.