EN

to act out {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to act out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs with every other compromise, a serious balancing act was carried out.
Precis som med varje kompromiss handlade det om att göra en avvägning mellan olika aspekter.
EnglishChecks have been made, and have established that the newspaper certainly did not act out of malice.
Detta är säkert och har kontrollerats: Tidningen hade ingen ond vilja.
EnglishAnd it's more to your advantage to talk about it than act out.
Det är bättre om du pratar om det istället för att avreagerar dig.
EnglishThe legality of an act must be determined on the basis of the law of the country where the act is carried out.
En akts lagenlighet måste avgöras på grundval av lagen i det land där den tillämpas.
EnglishDee, when your allergies act up, take out your nose ring.
Dee, när du känner av allergin, ta ut näsringen.
English26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
Nu skriver vi den 26 oktober 2005, och dessa grupper utför nu sin tredje attack genom att ta denna resolution som gisslan.
English26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
Det verkar som om Charlie McCreevy tänker ignorera EU: s befintliga direktiv och förekomma den nu skrinlagda konstitutionen.
EnglishIt is difficult to accept such a barbaric act could be carried out for the mere fact of having had a baby after a divorce.
Hur kan man acceptera en sådan barbarisk akt endast för att någon har gett liv efter en skilsmässa?
EnglishThere is absolutely no justification for this act, which is totally out of step with Parliament's tradition.
Det finns absolut ingenting som rättfärdigar denna handling, som går helt stick i stäv med parlamentets tradition.
EnglishThe first act that I carried out when I was a colonial oppressor was to abolish capital punishment in Hong Kong!
Den första åtgärd som jag genomförde när jag var kolonialförtryckare var att avskaffa dödsstraffet i Hong Kong!
EnglishLike economists, you know, their definition of rational, that we all act out of our own economic self-interest.
Som ekonomer, ni vet, vars definition på rationalitet, som vi alla använder utifrån vårt egna ekonomiska självintresse.
EnglishOn the one hand, there are those who carry out the act itself and, on the other hand, there are those who supply them with the ideological weapons.
Det finns dels de som begår handlingen, dels de som bidrar till dem med ideologiska vapen.
EnglishI, too, would like the annual report, but frankly I consider it much more important that you should act and speak out.
Även jag vill gärna ha årsrapporten, men jag anser ärligt talat att det är mycket viktigare att ni agerar och gör er röst hörd.
EnglishBesides, there remains the moral responsibility on those who carry out this act, because the risk always exists of executing an innocent person.
Dessutom finns ett moraliskt ansvar hos dem som utför handlingen, eftersom risken alltid finns att de avrättar en oskyldig person.
EnglishThe first act that I carried out when I was a colonial oppressor was to abolish capital punishment in Hong Kong!
Jag hoppas att parlamentet ursäktar denna oartighet, men min kollega Fischler kommer att sitta här och rapportera allt som jag skulle ha hört senare under debatten.
EnglishIt is my hope that the final act will be played out with the new Parliament and that we can enter the new legislative period on new, stronger foundations.
Jag hoppas att den sista akten kommer spelas med det nya parlamentet, och att vi kan gå in i den nya valperioden på nya, starkare grunder.
EnglishIf we pursue this line of attack, railway undertakings will need to put their customers and passengers first, rather than act out of self-interest.
Om vi följer den linjen så kommer järnvägsföretagen att vara tvungna att tänka på sina kunder och passagerare i första hand i stället för på sig själva.
EnglishThen the dinosaurs, being social, act out their socialness, and they get together, and they conspire.
Och sedan, sedan, sedan, och sedan... ~~~ Eftersom dinosaurierna är sociala, så lever de ut sin sociala förmåga. ~~~ Och de samlar sig i grupper, och de konspirerar.
EnglishI recognise that what he has done is lay down the gauntlet to Parliament to get its act together on carrying out assessments of its own amendments.
Jag förstår att det han gjort har varit att uppmana parlamentet att få ordning på sina egna metoder när det gäller att utföra bedömningar av dess egna ändringsförslag.