"across the board" - Svensk översättning

EN

"across the board" på svenska

EN

across the board {adverb}

volume_up
across the board

Användningsexempel för "across the board" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Kan ni nämna något om det kommer att ske några övergripande nedskärningar?
EnglishWe had great difficulty in the Committee on Culture, as we have had across the board.
Vi hade stora svårigheter i utskottet för kultur, precis som vi haft rent allmänt.
EnglishIf we have a common policy, then the sanctions should apply across the board.
Om vi har en gemensam politik bör också påföljderna gälla över hela linjen.
EnglishThe Council’s first reading is thus in no way based on cuts made across the board.
Rådets första behandling baserar sig därför ingalunda på nedskärningar över hela linjen.
EnglishThe Council has proposed a 2% cut across the board for all institutions.
Rådet föreslog en nedskärning på 2 procent över hela linjen för alla institutioner.
EnglishThis should also be the case for railway legislation, right across the board.
Det borde vara så över hela linjen med avseende på järnvägslagstiftning.
EnglishI hope that the reports will receive across-the-board support tomorrow from this House.
Jag hoppas att betänkandena kommer att få allmänt stöd av kammaren i morgon.
EnglishThe Council’ s first reading is thus in no way based on cuts made across the board.
Rådets första behandling baserar sig därför ingalunda på nedskärningar över hela linjen.
EnglishIt is done in some, and it needs to be done across the board in America soon, and quick.
Det finns i vissa. ~~~ Och det behövs genomgående i Amerika, och det snabbt.
EnglishLast year, the Council proposed a 10% across-the-board cut in Category 4.
Förra året föreslog rådet en övergripande tioprocentig nedskärning i utgiftsområde 4.
EnglishRight across the board, European Union activities need to secure a sustainable Europe.
Alla Europeiska unionens åtgärder måste säkerställa ett hållbart Europa.
EnglishWe also need to know what the situation is right across the board with Member States.
Vi behöver också veta hur situationen ser ut i samtliga medlemsstater.
EnglishBut you must also try to appreciate that any change would have to go right across the board.
Men ni måste också försöka inse att varje förändring måste vara allmängiltig.
EnglishThe cohesion fund was not involved in the across-the-board reduction.
Sammanhållningsfonden berördes inte av denna för övrigt linjära nedsättning.
EnglishThere has to be agreement across the board, and we are working on this.
Vi måste nå en överenskommelse över hela linjen, och vi arbetar med detta.
EnglishWe trust that these proposals will be put into practice across the board.
Vi litar på att dessa förslag kommer att omsättas i praktiken överallt.
EnglishIf so, does the ban operate across the board, or does it affect only a particular type of bone?
Om så är fallet, är förbudet generellt eller avser det bara en viss typ av ben?
EnglishThe purification of ballast water is a simple procedure that must be undertaken across the board.
Rening av ballastvatten är en enkel procedur, men den måste tillämpas generellt.
EnglishFor the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
För tillfället tillämpar revisionsrätten en enhetlig, tvåprocentig tröskel över hela linjen.
EnglishSo these proposals are entirely justified and no across-the-board cuts are being proposed.
Man räknar här alltså med helt konkret motiverade förslag och inte några schablonförslag.

"across-the-board budget" på svenska

volume_up
across-the-board budget
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"across-the-board cuts" på svenska

volume_up
across-the-board cuts
Swedish
Mera chevron_right

"across-the-board increase" på svenska

volume_up
across-the-board increase
Swedish
Mera chevron_right

Liknande översättningar för "across the board" på svenska

the artikel
Swedish
across adverb
across preposition
board substantiv