"acronym" - Svensk översättning

EN

"acronym" på svenska

volume_up
acronym {substantiv}
SV
EN

acronym {substantiv}

volume_up
acronym
We cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
(EN) Det går inte att lansera något nytt i världen i dag utan att göra det med en ny akronym.
How can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
Hur kan vi förvänta oss att ett land skall ha en identitet när det benämns med en akronym?
Och slutligen, en akronym.

Användningsexempel för "acronym" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSEO is an acronym for "search engine optimization" or "search engine optimizer."
SEO är en förkortning av "Search Engine Optimizer", eller sökmotoroptimerare.
EnglishHow can we expect a country to have an identity when it is called by an acronym?
Hur kan vi förvänta oss att ett land skall ha en identitet när det benämns med en akronym?
EnglishYou might say that we have been tripped up by the acronym of TRIMs.
Man skulle kunna säga att vi har låtit oss luras av akronymen TRIMS.
EnglishThe acronym CEPOL is French and stands for Collège européen de police - European Police College in English.
Förkortningen Cepol står för det franska namnet Collège européen de police.
EnglishThe name PROTAGE is an acronym for PReservation Organizations using Tools in AGent Environments.
Namet PROTAGE är en förkortning för PReservation Organizations using Tools in AGent Environments.
EnglishWe cannot launch anything in today's world without making a new acronym.
kommissionen. (EN) Det går inte att lansera något nytt i världen i dag utan att göra det med en ny akronym.
EnglishThe southern nations are known in English by the harsh acronym PIGS (Portugal, Italy, Greece, and Spain).
Länderna i söder har på engelska fått den grova akronymen PIGS (Portugal, Italien, Grekland och Spanien).
EnglishMr President, what is ridiculous is that this Chamber, which is a political organisation, calls a state by an acronym.
Herr talman! Det som är löjligt är att denna kammare, som är en politisk organisation, benämner en stat med en akronym.
EnglishIn any case, Mr Heaton-Harris, you can be sure that from today onwards we will all know what this acronym stands for.
Herr Heaton-Harris! I alla händelser kan ni vara säker på att vi alla från och med i dag kommer att veta vad denna akronym står för.
EnglishAnd finally, an acronym.
EnglishIf you're in any one of those roles -- and I think that probably is everybody who's listening to this talk -- the acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence.
Akronymen är RASA, som är Sanskrit för saft eller essens.
EnglishMr Casaca, I did indeed read out "gross national product" because the Italian version contained the acronym GNP, which means, as I said, gross national product.
Ledamot Casaca! Jag läste "bruttonationalprodukt", för i den italienska texten stod förkortningen PNL, som just betyder bruttonationalprodukt.
EnglishThe Washington Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, known by its acronym CITES, is an international agreement between states.
Washingtonkonventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) är ett internationellt mellanstatligt avtal.
English. - (FR) I voted in favour of the report on ECRIS because behind this obscure acronym lies the key element in the networking of national criminal records.
skriftlig. - (FR) Jag röstade för betänkandet om Ecris eftersom det bakom denna mystiska akronym ligger det viktigaste elementet i nätverket av nationella kriminalregister.
EnglishPerhaps he could suggest changing the acronym GMO to GEM, genetically enhanced materials, since 'gems are precious stones' , and that is what biotechnology must become in Europe.
Han kan kanske föreslå att ändra förkortningen GMO till GEM, (genetically enhanced materials), gems are precious stones nämligen, och det är vad biotekniken i Europa måste bli.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in 2004 the European Network and Information Security Agency, known by the acronym ENISA, was founded.
föredragande. - (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! År 2004 grundades Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, mer känt under förkortningen ENISA.
EnglishA prosperous and stable Special Administrative Region, the SARHK - my apologies for this acronym, but I was not the one who thought it up - is doubtless what the Chinese Government wants too.
En välmående och stabil speciell administrativ region, SARHK - jag ber om ursäkt för denna akronym, men det är inte jag som kommit på den - är otvivelaktigt också önskan från Kinas regering.